Home > Game Store > Phàm Nhân Tu Tiên: Duyên Khởi | Bản Việt Nam
Description

☞ Other Version(s): Korean | 繁中版


Đảo Nghịch Thành Tiên, Duyên Tụ Cửu Thiên
Phàm nhân tuy nhỏ, nghịch tập không khó, đắc đạo thành tiên
Được ủy quyền chính thức từ nguyên tác Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Khám Phá Tùy Ý, Thế Giới Chân Khí
Tái hiện thế giới tu tiên, ngạo du giang hồ chân tiên
Thời đại đồ họa cực chất, giúp bạn ngự kiếm thần hành
Tay cầm thần kiếm, cảm nhận sức mạnh

Tự Do Kết Giao, Song Tu Không Lo
Mời đạo hữu song tu kích hoạt cốt truyện, nhận thần thông và exp song tu
Cùng song tu kết lương duyên, tu tiên đồng hành tu đạo thành tiên!

Dị Thú Thượng Cổ, Linh Thú Sánh Vai
Thượng cổ dị thú, tự do lựa chọn
Dưỡng thành linh sủng, tăng ích lực chiến, giúp bạn tu tiên!

Tiên Duyên Tương Tác, Bạn Thân Đông Vui
Kết giao tiên hữu, sánh vai tu luyện
NPC chung vui, cùng tìm tiên duyên, đồng hành tu đạo

Diệt Quái Tùy Ý, Đồ Quý Không Thiếu
Phụ bạn đa dạng, Boss mạnh xuất hiện, bất khả chiến bại
Đồ rơi không thiếu, đất ngập đồ quý

5 Triệu KC, Phúc Lợi Liền Tay
Online tặng ngay 5 triệu KC, pháp bảo cực phẩm nhận miễn phí
Phúc lợi cực sốc, nhanh tay kẻo lỡ
Rating
Graphics Gameplay Value Story Sound 5.0
1 Rating(s), 0 Comment(s)
QRCode Legacy of Divinity will be installed on your device. Công ty cổ phần Funtap
Please select your device.

In case your device has had no games installed for a long period, please check that you have signed to QooApp with the same account, updated QooApp to the latest version, and check if Notification is on.
Download via QooApp