Home > Game Store > World II World
  • Graphics
  • Sound
  • Gameplay
  • Story
  • Value
3.6
73 Rating(s), 62 Comment(s)
Description

[This game is no longer in operation.]

 

[Server của game đã ngừng hoạt động vào 31 JUL 2023. ]
World II World là một dự án game RPG hoàn toàn mới được Deskworks và Aniplex, hợp tác phát triển, nhà phát triển của game “RPG Time: The Legend of Wright” trên Nintendo Switch, PS4 và PC.

DeskWork! sẽ tham gia vào công cuộc phát triển game. Những họa sĩ minh họa nổi tiếng như Akira Egawa và Choco Fuji sẽ đảm nhiệm thiết kế nhân vật.

Game được dự kiến sẽ là một “Nikoichi RPG” và diễn ra ở ba thế giới khác nhau. Câu chuyện sẽ theo chân Divan, người muốn phá hủy thế giới và Weave, một cô gái chống lại hắn ở Borders. Người chơi sẽ phải cùng Weave chiến đấu và dẫn cô đến chiến thắng.

Website: https://worl2.world/
Twitter: @W2W_pr
Rating
Graphics Gameplay Value Story Sound 3.6
73 Rating(s), 62 Comment(s)
QRCode World II World World II World will be installed on your device. Aniplex Inc.
Please select your device.

In case your device has had no games installed for a long period, please check that you have signed to QooApp with the same account, updated QooApp to the latest version, and check if Notification is on.
Download via QooApp