Home > Game Store > From Terminal Soldier to Monarch
  • Graphics
  • Sound
  • Gameplay
  • Story
  • Value
4.0
2 Rating(s), 2 Comment(s)
More from the same developer
The Witch's Forest - Black Forest The Witch's Forest - Black Forest 3.3
Description
From Terminal Soldier to Monarch là một game idle RPG được phát triển bởi Toward.

Một game RPG thư giãn vui vẻ về việc thu thập anh hùng và vũ khí.
Xây dựng một đội quân của riêng bạn để giải cứu quốc gia và từ một người lính tầm thường trở thành hoàng đế.
Hãy gặp những nhân vật chính với hào quang webtoon và webnovel vo cùng nổi bật tại trò chơi này!

▶ Mạnh hơn một cách dễ dàng!
Thao tác đơn giản dễ học và hệ thống phát triển nhân vật rất nhanh nhẹn để bạn không bao giờ mắc kẹt quá lâu.
Anh hùng và vũ khí sẽ luôn đổ về mỗi phút!

▶ Nhận vàng và kinh nghiệm ngay cả khi offline
Hệ thống idle giúp bạn phát triển mà không cần chơi quá nhiều.
Chỉ với 10 phút mỗi ngày, bạn có thể từ một người lính tầm thường trở thành một hoàng đế.
Phái cử các anh hùng đi làm nhiệm vụ và nâng cấp họ để xây dựng một đội quân hùng mạnh nhất!

▶ Thực hiện giấc mơ trở thành hoàng đế
Nhân vật chính Chris luôn mơ ước được trở thành hoàng đế.
Đột phá giới hạn bằng cách thăng cấp và trở thành lãnh chúa để mở khóa nhiều anh hùng và vũ khí hơn.
Một trận chiến thăng hạng sẽ nổ ra và người lính cuối cùng sẽ có được ngai vàng!
Rating
Graphics Gameplay Value Story Sound 4.0
2 Rating(s), 2 Comment(s)
More from the same developer
The Witch's Forest - Black Forest The Witch's Forest - Black Forest 3.3
QRCode From Terminal Soldier to Monarch 從末端士兵到君主 will be installed on your device. Toward Inc.
Please select your device.

In case your device has had no games installed for a long period, please check that you have signed to QooApp with the same account, updated QooApp to the latest version, and check if Notification is on.
Download via QooApp