Home > Game Store > Ensemble Stars!! Music | English
Description

☞ Other Version(s): Korean | Traditional Chinese | Simplified Chinese | Bản Nhật


Ensemble Stars!! Music là một trò chơi nhịp điệu về chủ đề nam idol được phát triển bởi Happy Elements K.K cho nền tảng Android và iOS.


Đây là phần tiếp theo của series Ensemble Stars!!. Series Ensemble Star được chia ra thành 2 game, Ensemble Stars!! Basic và Ensemble Stars!! Music với lối chơi khác nhau nhưng các nhân vật và cốt truyện thì hoàn toàn giống nhau. 3DMV và chế độ âm nhạc chỉ có thể chơi được trong Ensemble Stars!! Music còn các chương chuyện mới nhất sẽ có ở Ensemble Stars!! Basic. Dữ liệu ở 2 game này là hoàn toàn khác nhau và không thể kết nối hay chuyển đổi cho nhau.


Chương mới nhất của Ensemble Stars!! Music diễn ra một năm sau Dream Festival. Lúc này có một vài nhân vật đã tốt nghiệp, người chơi không còn là học sinh của học viện tư thục Yumenosaki mà đã trở thành producer của agency P và mục tiêu của bạn là hỗ trợ về mọi mặt cho các idol của Ensemble Star.


Website chính thức: https://www.ensemblestars.com/

Twitter chính thức của Ensemble Stars!! Music (UK, CA, AU): https://twitter.com/enstarsmusic_EN

Twitter chính thức của Ensemble Stars!! Music (US): https://twitter.com/enstarsmusic_US

---Below is the information provided by the developer---
Ensemble Stars!! Music là một trò chơi nhịp điệu về chủ đề nam idol được phát triển bởi Happy Elements K.K cho nền tảng Android và iOS.

Đây là phần tiếp theo của series Ensemble Stars!!. Series Ensemble Star được chia ra thành 2 game, Ensemble Stars!! Basic và Ensemble Stars!! Music với lối chơi khác nhau nhưng các nhân vật và cốt truyện thì hoàn toàn giống nhau. 3DMV và chế độ âm nhạc chỉ có thể chơi được trong Ensemble Stars!! Music còn các chương chuyện mới nhất sẽ có ở Ensemble Stars!! Basic. Dữ liệu ở 2 game này là hoàn toàn khác nhau và không thể kết nối hay chuyển đổi cho nhau.

Chương mới nhất của Ensemble Stars!! Music diễn ra một năm sau Dream Festival. Lúc này có một vài nhân vật đã tốt nghiệp, người chơi không còn là học sinh của học viện tư thục Yumenosaki mà đã trở thành producer của agency P và mục tiêu của bạn là hỗ trợ về mọi mặt cho các idol của Ensemble Star.

Website chính thức: 
Twitter chính thức của Ensemble Stars!! Music (UK, CA, AU): https://twitter.com/enstarsmusic_EN
Twitter chính thức của Ensemble Stars!! Music (US): 
Selected Note
3244494

hi erm im leiden!! im a totally sane rhythm gamer and a transmascer
i like vkei, ainana/idolish7, hypmic, paralive, enstars, MIFFY. , sanrio, maimaimaigoen, and uh tgcf !!?!?!? and uhm i cosplay sometimes and and yeah i like posting abt my pookies alot 
my oshis r so biased . I like zool, revale, fling posse, matenro, 1nm8, cozmez, 4piece and crazyb!!! My kamioshis from ainana, hypmic n enstars are belowww (i had to pick from my babies :cc)

i have socials too 

IG ; Minaharuus
.. you can ask me for my dc 🫶

2583936

(closed)
hi ! im lei, my pronouns are he/she/they and im looking for online friends that i want to be close with ! and im also looking for friends who'd play roblox and other games w me ! (based on the games i play^^) 
please interact with me ! (also blue lock, nijisanji, danganronpa fans hmu lol)
kindly comment your discord ! (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)
games i like/play (i used to play some of them^^):
hsr, genshin, pjsk, everskies, bandori, twisted wonderland, obey me, enstars, love live, minecraft, etc. 

Rating
Graphics Gameplay Value Story Sound 4.6
6272 Rating(s), 4816 Comment(s)
Selected Note
3244494

hi erm im leiden!! im a totally sane rhythm gamer and a transmascer
i like vkei, ainana/idolish7, hypmic, paralive, enstars, MIFFY. , sanrio, maimaimaigoen, and uh tgcf !!?!?!? and uhm i cosplay sometimes and and yeah i like posting abt my pookies alot 
my oshis r so biased . I like zool, revale, fling posse, matenro, 1nm8, cozmez, 4piece and crazyb!!! My kamioshis from ainana, hypmic n enstars are belowww (i had to pick from my babies :cc)

i have socials too 

IG ; Minaharuus
.. you can ask me for my dc 🫶

2583936

(closed)
hi ! im lei, my pronouns are he/she/they and im looking for online friends that i want to be close with ! and im also looking for friends who'd play roblox and other games w me ! (based on the games i play^^) 
please interact with me ! (also blue lock, nijisanji, danganronpa fans hmu lol)
kindly comment your discord ! (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)
games i like/play (i used to play some of them^^):
hsr, genshin, pjsk, everskies, bandori, twisted wonderland, obey me, enstars, love live, minecraft, etc. 

QRCode Ensemble Stars!! Music 偶像夢幻祭2 | 英文版 will be installed on your device. Happy Elements K.K
Please select your device.

In case your device has had no games installed for a long period, please check that you have signed to QooApp with the same account, updated QooApp to the latest version, and check if Notification is on.
Download via QooApp