Home > Game Store > Ensemble Stars!! Music | English
Description

☞ Other Version(s): Korean | Traditional Chinese | Simplified Chinese | Bản Nhật


Ensemble Stars!! Music là một trò chơi nhịp điệu về chủ đề nam idol được phát triển bởi Happy Elements K.K cho nền tảng Android và iOS.


Đây là phần tiếp theo của series Ensemble Stars!!. Series Ensemble Star được chia ra thành 2 game, Ensemble Stars!! Basic và Ensemble Stars!! Music với lối chơi khác nhau nhưng các nhân vật và cốt truyện thì hoàn toàn giống nhau. 3DMV và chế độ âm nhạc chỉ có thể chơi được trong Ensemble Stars!! Music còn các chương chuyện mới nhất sẽ có ở Ensemble Stars!! Basic. Dữ liệu ở 2 game này là hoàn toàn khác nhau và không thể kết nối hay chuyển đổi cho nhau.


Chương mới nhất của Ensemble Stars!! Music diễn ra một năm sau Dream Festival. Lúc này có một vài nhân vật đã tốt nghiệp, người chơi không còn là học sinh của học viện tư thục Yumenosaki mà đã trở thành producer của agency P và mục tiêu của bạn là hỗ trợ về mọi mặt cho các idol của Ensemble Star.


Website chính thức: https://www.ensemblestars.com/

Twitter chính thức của Ensemble Stars!! Music (UK, CA, AU): https://twitter.com/enstarsmusic_EN

Twitter chính thức của Ensemble Stars!! Music (US): https://twitter.com/enstarsmusic_US

---Below is the information provided by the developer---
Ensemble Stars!! Music là một trò chơi nhịp điệu về chủ đề nam idol được phát triển bởi Happy Elements K.K cho nền tảng Android và iOS.

Đây là phần tiếp theo của series Ensemble Stars!!. Series Ensemble Star được chia ra thành 2 game, Ensemble Stars!! Basic và Ensemble Stars!! Music với lối chơi khác nhau nhưng các nhân vật và cốt truyện thì hoàn toàn giống nhau. 3DMV và chế độ âm nhạc chỉ có thể chơi được trong Ensemble Stars!! Music còn các chương chuyện mới nhất sẽ có ở Ensemble Stars!! Basic. Dữ liệu ở 2 game này là hoàn toàn khác nhau và không thể kết nối hay chuyển đổi cho nhau.

Chương mới nhất của Ensemble Stars!! Music diễn ra một năm sau Dream Festival. Lúc này có một vài nhân vật đã tốt nghiệp, người chơi không còn là học sinh của học viện tư thục Yumenosaki mà đã trở thành producer của agency P và mục tiêu của bạn là hỗ trợ về mọi mặt cho các idol của Ensemble Star.

Website chính thức: 
Twitter chính thức của Ensemble Stars!! Music (UK, CA, AU): https://twitter.com/enstarsmusic_EN
Twitter chính thức của Ensemble Stars!! Music (US): 
Selected Note
2583936

hi ! im rei, my pronouns are he/they and im looking for online friends that i want to be close to ! please interact with me ! (also blue lock and nijisanji fans hmu lol)
kindly comment your discord ! (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)
games i like/play (i used to play some of them^^):
hsr, genshin, pjsk, everskies, bandori, twisted wonderland, obey me, enstars, love live, minecraft, etc. 

2424026

My first gw bc I've way too many accs lol. Too lazy to ss the acc so here are the 5* cards:
- FS Makoto
- FS Niki 
- Initial Hinata ×2
- Initial Madara

Just comment a random number (1-100) to join! The gw will end tomorrow or the day after, goodluck!! :D

Rating
Graphics Gameplay Value Story Sound 4.6
5742 Rating(s), 4580 Comment(s)
Selected Note
2583936

hi ! im rei, my pronouns are he/they and im looking for online friends that i want to be close to ! please interact with me ! (also blue lock and nijisanji fans hmu lol)
kindly comment your discord ! (⁠☆⁠▽⁠☆⁠)
games i like/play (i used to play some of them^^):
hsr, genshin, pjsk, everskies, bandori, twisted wonderland, obey me, enstars, love live, minecraft, etc. 

2424026

My first gw bc I've way too many accs lol. Too lazy to ss the acc so here are the 5* cards:
- FS Makoto
- FS Niki 
- Initial Hinata ×2
- Initial Madara

Just comment a random number (1-100) to join! The gw will end tomorrow or the day after, goodluck!! :D

QRCode Ensemble Stars!! Music 偶像夢幻祭2 | 英文版 will be installed on your device. Happy Elements K.K
Please select your device.

In case your device has had no games installed for a long period, please check that you have signed to QooApp with the same account, updated QooApp to the latest version, and check if Notification is on.
Download via QooApp