Home > Game Store > Pokémon HOME
  • Graphics
  • Sound
  • Gameplay
  • Story
  • Value
3.6
756 Rating(s), 556 Comment(s)
Description
Pokémon HOME là một dịch vụ đám mây được thiết kế để thành một nơi mà tất cả Pokémon của bạn có thể tụ tập.

▼ Quản lý Pokémon của bạn!
Bạn có thể mang bất kì một Pokémon nào từ series Pokémon đến Pokémon HOME. Bạn cũng có thể mang một vài Pokémon nhất định từ Pokemon HOME đến Pokemon Sword and Shield trên Nintendo Switch của bạn.

▼ Trao đổi Pokemon với những người chơi khác trên toàn thế giới!
Nếu bạn có một thiết bị thông minh, bạn sẽ có thể trao đổi Pokemon với những người chơi khác ở bất kì đâu. Có rất nhiều cách để trao đổi Pokemon, như Wonder Box và GTS!

▼ Hoàn thành Pokédex của bạn!
Bạn sẽ phải mang rất nhiều Pokemon về Pokemon HOME để hoàn thành cuốn Pokedex. Bạn cũng sẽ có thể xem tất cả các kĩ năng và chiêu thức của những Pokemon bạn có.

▼ Nhận phần quà bí ẩn!
Bạn có thể nhận các phần quả bí ẩn một cách nhanh chóng và tiện lợi trên thiết bị thông minh của mình!

■ Điều khoản về dịch vụ
Hãy đọc kĩ các điều khoản trước khi sử dụng dịch vụ này.
■ Yêu cầu thiết bị
Android 6 trở lên
LƯU Ý: Pokemon HOME có thể không hoạt động trên một vài thiết bị.
■ Câu hỏi
Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, hãy sử dụng thông tin liên hệ trong ứng dụng.
Những câu hỏi được gửi đến mà không sử dụng đúng thông tin liên hệ có thể sẽ không được hồi âm. 
Selected Note
1683951

#Pokemon #Eevee #IchibanKuji
Pokemon is having an Eevee-themed Ichiban Kuji released! If you are not familiar with this kind of lottery form merchandise, let me explain a little. Ichiban Kuji is a type of product that is usually applied to collectible merchandise in Japan. You basically do a lucky draw from a pool and see what item you get. Different from some zero-sum raffles, with every draw, there's always a matching prize.

1626243

#CreateAPokemon 
I think the Direwolves from Tensura are very suitable to be pokemon! They also have Tempest wolf and Star wolf forms as higher rank evolutions [厲害][厲害]

Rating
Graphics Gameplay Value Story Sound 3.6
756 Rating(s), 556 Comment(s)
Selected Note
1683951

#Pokemon #Eevee #IchibanKuji
Pokemon is having an Eevee-themed Ichiban Kuji released! If you are not familiar with this kind of lottery form merchandise, let me explain a little. Ichiban Kuji is a type of product that is usually applied to collectible merchandise in Japan. You basically do a lucky draw from a pool and see what item you get. Different from some zero-sum raffles, with every draw, there's always a matching prize.

1626243

#CreateAPokemon 
I think the Direwolves from Tensura are very suitable to be pokemon! They also have Tempest wolf and Star wolf forms as higher rank evolutions [厲害][厲害]

QRCode Pokemon Home Pokemon Home will be installed on your device. The Pokemon Company
Please select your device.

In case your device has had no games installed for a long period, please check that you have signed to QooApp with the same account, updated QooApp to the latest version, and check if Notification is on.
Download via QooApp