• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.5
รอ10คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เรื่องย่อ
▶ 매주 다양한 이벤트로 알찬 재미 보장!
▶ 스페이스 별점을 획득하면 풍성한 아이템 증정!
▶ 아일랜드 월드를 정복하면 3가지 특별한 혜택 제공!
▶ 미션을 함께할 다양한 오브젝트!
▶ 끝없이 올라가는 스페이스를 정복해 보세요!

아직 대기 중인 업데이트들이 가득한 애니팡2!
오늘도 신나게 팡! 팡!


- 선데이토즈 공식 블로그
http://blog.naver.com/sundaytozblog
- 애니팡2 고객센터
https://sundaytoz.zendesk.com/hc/ko/requests/new?ticket_form_id=436428
- 선데이토즈 홈페이지
http://sundaytoz.com/

[필수접근권한]
본 게임은 게임데이터를 저장하고 읽어오기 위해 아래와 같은 [저장공간]에 접근하며, 접근을 허용하지 않는 경우에는 게임을 이용할 수 없습니다.
∙ READ_EXTERNAL_STORAGE(기기 사진, 미디어, 파일 사용)
∙ WRITE_ EXTERNAL_STORAGE(기기 사진, 미디어, 파일 사용)

애니팡2을 실행하기 위한 ​권장사양은* 다음과 같습니다.
- CPU 550MHz, Android 4.0.3 이상, RAM 512MB 이상(1GB 이상 권장)
Android 기기는 종류가 다양하므로 일부 기기는 ​권장사양에​ 적합하지 않을 수도 있습니다.
오류로 인해 추가 안내가 필요할 경우 고객센터를 이용해주시기 바랍니다.
----
개발자 연락처 :
1800-6855
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.5
ทั้งหมดมี10 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
애니팡2 for kakao AniPang2 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ SUNDAYTOZ, INC ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp