• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.3
รอ2คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
★ A new game from Macaron Studio, the game studio that produced Kick Hero, Devil Eater, and Lonely One!
★ A simple but high-quality jumping game that will keep you immersed in the world of science!

[The Beginning of the Experiment]
- The Story of Mechnikov, Father of Lactobacillus and Best Student of Pasteur -
** This game is inspired by true historical events.

"I have discovered the secret to preventing old age: lactobacillus.
I must now succeed in sending it alive to the human intestines."

My master, who not only bestowed me the gift of knowledge
but also treated me as his own son, passed away to old age.
Ever since his departure a question haunted me:
why must humanity be cursed by old age and death?
Thus I embarked on my long quest: to find a way to prevent old age.

At last I discovered what would become the focus of my experiment: 'super lactobacillus,'
which inhibited the production of toxins and healed diseases within the human body.
Now I must succeed in sending the lactobacillus alive to the intestines.

[Key Features]
◈ Become one with the lactobacillus!
In order to become 'super lactobacillus,'
jump in time to survive and safely reach the intestines!

◈ A Variety of Stages
Embark on a journey through the human body!
A brave new world will unfold the deeper you go...

◈ A Variety of Characters
Meet 20 and more lactobacillus in the laboratory:
a colorful array of characters that will enhance your gaming experience!

==================================
'Hello Yogurt' requires access to the following permissions in order to provide the best gaming experience.

1. Storage (WRITE_EXTERNAL_STORAGE / READ_EXTERNAL_STORAGE)
● Required to save and load game data.
● Required to save and edit videos and screenshots from the game.

2. Contacts (GET_ACCOUNTS)
● Required to access and use Google Play game services (Achievements, Leaderboard).

3. Microphone (RECORD_AUDIO)
● Required to record videos through the official community.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.3
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
QRCode Hello Yogurt 哈囉優格 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ LoadComplete
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp