เรื่องย่อ
Talking Angela is a virtual pet with a style the whole family can enjoy!

- Players can bathe her, decorate her home and feed her delicious food.

- Angela has a variety of mini games designed to test skill, reflexes and puzzle solving ability.

- Players can collect stylish stickers to collect and swap with other players.

- Angela can select unique outfits from a huge selection of fashion items, including dresses, shoes and makeup. A new makeover whenever she wants!

- She can even learn cool dance moves to her favorite songs. Whether it’s ballet, K-pop or disco - Angela takes to the stage and makes some magic!

DOWNLOAD FOR FREE AND START PLAYING MY TALKING ANGELA NOW! MAKE HER A SUPERSTAR!

This app is PRIVO certified. The PRIVO safe harbor seal indicates Outfit7 Limited has established COPPA compliant privacy practices to protect your child’s personal information. Our apps do not allow younger children to share their information.

This app contains:
- Promotion of Outfit7's products and advertising
- Links that direct users to other apps and Outfit7's websites
- Personalization of content to entice users to play the app again
- Watching videos of Outfit7's animated characters via YouTube integration
- Items are available for different prices in virtual currency, depending on the current level reached by the player
- Alternative options to access all functionalities of the app without making any in-app purchase using real money (level progress, games, in-game functionalities, ads)

Terms of use: http://outfit7.com/eula/
EEA privacy policy: https://outfit7.com/privacy/eea/
US privacy policy: https://outfit7.com/privacy/
Rest of the world privacy policy: https://outfit7.com/privacy/
Customer support: support@outfit7.com
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.0
ทั้งหมดมี26 คนให้คะแนน,44 ข้อความ
QRCode My Talking Angela 我的安吉拉 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Outfit7 Limited
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp