• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.5
รอ11คนให้คะแนน,5 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Discover your true love in this unique Romance Otome Game from Genius Inc!

You’ve always had a fascination with Alice in Wonderland. Ever since you were a child, you’ve imagined yourself as Alice venturing through the bizarre and enchanting scenery that is Wonderland. But as you grew older, you realized that those were nothing more than fantasies…

Now an adult, you find a beautifully engraved copy of the book on the way home from work one day. Proud of this new addition to your collection, you go to bed in preparation for a big meeting that’s coming up.

The next day, you hop on the train only to find yourself transported to Wonderland! You meet the Mad Hatter, the White Rabbit, and the Cheshire cat… It appears that Wonderland is in danger of collapsing because Alice has gone missing!

Is this a dream or does the fate of Wonderland truly rest in your hands…?

♥Characters♥

♠Cheshire♠
This cat is here to help and wants to do what he can to get you back to your world. Quite the gentleman, he acts the most friendly to you of the three men. He appears guilty for bringing you to this world… but why?

♦Hatter♦
Dominant and pushy at times, Hatter is the kind of man that gets what he wants. He’s the reason you’ve been summoned to Wonderland and seems to know a lot more than he pretends to… What could his true motives be?

♣White♣
Though he claims not to be a rabbit, White never says more than necessary and is quite mysterious. He doesn’t seem to be too interested in what’s going on but is loyal to the true Alice. Will you be able to unlock his secrets…?
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.5
ทั้งหมดมี11 คนให้คะแนน,5 ข้อความ
The Fate of Wonderland 命運仙境 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Genius Inc
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp