• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
5.0
รอ2คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
The Great Dragon War has returned to the land of Tor'gyyl. It has fallen upon you to stand up to the fearsome War Dragons and embark on an adventurous journey to change the course of history! Dawn of the Dragons: Ascension takes the classic tactical turn based RPG genre to the next level. The game features player-based Guilds, a rich narrative and a wide range of quests, activities & locations to explore. Do you have what it takes to fight back the army of invaders?!

KEY FEATURES
• Unique Tactical Grid-based Combat System!
• Community-driven Guilds and Online PvE Quests with friends!
• Freedom to quest and explore in a magical and immersive world!
• Recruit and Level-up Powerful Allies & Heroes!
• Gather Epic Loot and Customize your Character!
• Take part in a never-ending list of Online RPG Events, Raids and Quests!
• Tactical Role Playing Game Mechanics!

IMMERSIVE ROLE PLAYING GAME WITH ENDLESS FREEDOM

In Dawn of the Dragons: Ascension, you call the shots. The world is filled with quests for you to complete and level up on your own or by joining up with fellow Adventurers. Take part in a bountiful list of live, ever-growing games activities - including Guild Missions, Raids & PvP battles!

TACTICAL TURN BASED RPG COMBAT

Defeat the Draconic Overlords and their fierce War Dragons in tactical turn based RPG combat by utilizing the best strategic attacks, acquiring powerful Allies, and upgrading your arsenal of weaponry, spells & abilities. Be prepared to battle vile creatures throughout a wide range of environments, including desolate dungeons and enchanted forests!

EXPLORE & COMPLETE QUESTS

The Great War Dragons have ravaged the country. Decide your own path through the land of Tor’gyyl and explore & quest as you see fit. Reap the rewards of progressing by unlocking new loot, skill points & treasure as you fight your way through the invading armies!

THE GREAT DRAGON ARMIES ARE HERE

Delve into the war torn world of Tor’gyyl caused by the Great Dragon War and explore a rich medieval universe with over nine years of lovingly crafted characters and narratives from the original turn based RPG - Dawn of the Dragons. Forge alliances and build your strength as you take the fight to the destructive invading forces and their draconic masters!

ASSEMBLE YOUR OWN GUILD

In Dawn of the Dragons: Ascension you can create your very own Guild or join up with other players and take part in an endless number of tactical Missions, Raids & various activities for exclusive rewards & loot. Team up with your friends or meet new like-minded Adventurers through your travels!

SUMMON POWERFUL ALLIES

Progress through the game and unlock the ability to summon fierce & helpful Allies, who will assist you in tactical turn based RPG combat on your quest to triumph!

PASSIONATE ONLINE COMMUNITY

Dawn of the Dragons: Ascension consists of an active & devoted community. Take part in friendly world chats, visit our forums, or simply band together in tactical battles in a constantly updated list of community events and Raids!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
Dawn of the Dragons: Ascension - Turn based RPG 龍之黎明:崛起 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ 5th Planet Games Development ApS
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp