เรื่องย่อ
Build a city on your private island! Grow your business, earn cash, expand your empire and become a business tycoon. Play our city building game.

Idle Island - City Building Tycoon stands out from other city building games with idle approach to gameplay. You can build houses, stores, expand your territory, buy cars and invite citizens - the fate of your town is in your hands, Mayor.

DEVELOP YOUR DREAMS
Become a city builder tycoon by managing your city building company. Expand your business, build empire, take on the challenge, discover the best strategy and earn as much cash as possible!

BRING YOUR CITY TO LIFE - CITY TRAFFIC SIMULATOR
Build houses, stores, bank, factories, and much more! Boost your population. Build a house for your citizens, build factories to increase your income, construct various towns on your private island. Use the best strategy to grow your city building company!

WATCH YOUR CITY IN AUGMENTED REALITY
Experience your city in AR. The game is fully playable in the real world on devices that support ARCore*!


** FEATURES **
- Easy to play
- Build beautiful towns
- AR mode (augmented reality)
- Intuitive gameplay with challenging quests, rewards and achievements
- Idle mechanics
- Get idle cash, even when you are offline
- Prestige feature
- Manage up to 10 cities
- No internet connection needed, no WiFi needed.

Grow your construction empire, manage your company, grow yourself from an ordinary businessman to a giant real state tycoon. Become the best business tycoon.

Do you want to build a city, on your private island? What you are waiting for? Download Idle Island - City Building Tycoon now!

*For AR mode to work, make sure you have ARCore by Google app installed.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
Idle Island - City Building Tycoon 私人島嶼 - 城市建設大亨 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ RSGapps - Idle Tycoon Games
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp