• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.4
รอ5คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Become an industrial idle tycoon by managing your energy sector company and your idle profit!
Expand your idle empire and give your idle economy a boost with specialized power plants Take on the challenge and discover the best strategy and earn as much cash as possible! ?

Build power plants, produce energy, expand your energy business. Research, build, profit. Make money, become a billionaire and much more! Download Reactor - Idle Tycoon: epic, challenging & addicting Idle Clicker Game for FREE and make a fortune. Ultimate Business Tycoon game.

?Great Energy Sector Business Manager Game - Idle Tycoon System

Welcome to Reactor - Energy Sector Tycoon, a pixel based graphics that offers you tons of fun at the spot. In this tycoon game you will be building your energy sector company, making fortune, producing energy, building energy ecosystem for your city and upgrading the power plants. Sell energy and become a billionaire and a clicker hero. But it's not as easy as yout think, it's a ?rollercoaster tycoon as you can loose your power plants in one moment. You have to manage heat production, convert it to energy, otherwise power plants will explode.

?Energy Miner Tycoon - Evolving Strategy

Start your business and make money! Once you start, you will be addicted soon! This is the best time waster!
Research new tenchologies and build new power plants, sell energy, do it all at once, unlimited opportunities. Buy new locations for your energy business. Reactor is just a perfect business tycoon simulator. ?

?Money Tycoon - TONS of Content

Grow your economic empire, manage your finances, build correct power plants, grow yourself from an ordinary businessman to a giant economy tycoon. Develop your skill as a financial entrepreneur. Become best business tycoon. Run your reactor company! ?


- Automate your workflow to increase your idle income
- Get idle cash, even when you are offline
- Multiple power plants to choose from
- Tap tap idling mechanics
- Prestige feature
- Build Your own Idle Empire
- Manage up to 10 islands
- Generate energy from more than 15 different power plants: Including wind turbine, solar panel, nuclear reactor, fusion reactor, stellarator, arc reactor, dark energy reactor
- Play offline - no wi-fi needed
- Clicker games
- Quick & casual game, your next obsession


Reactor - Energy Sector Tycoon is must have idling game on your device especially when you got some time to kill.

Now, what are you waiting business tycoon? It’s time to earn profit by selling the energy to be a hero and a millionaire. Are you ready to become a rich pixel tycoon and the clicker hero? Just download and install this idle clicker game right now. Real Tycoon adventure is waiting for you here!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.4
ทั้งหมดมี5 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
Reactor - Idle Tycoon. Energy Business Manager. 反應堆 - 能源公司巨頭 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ RSGapps - Idle Tycoon Games
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp