เรื่องย่อ
Combine your plants to unlock dozens of cute new ones as you revitalize several different worlds. Charming characters will aid you in your adventure by giving you different tasks to complete for great rewards. You can even connect your phone or Fitbit to help generate more energy as you exercise!


KEY FEATURES:

*Collect them all! - Grow hundreds of absolutely adorable plants as you mix and match different species in order to evolve brand new ones.

*Cast of characters - Harvest plants for charming NPC's and complete their orders to earn exciting rewards!

*Powerups - Unlock flasks by completing orders to research dozens of unique powerups.

*Explore - Breath life back into several magical worlds as you discover more plant types.

*Healthy Twist - Connect your phone or Fitbit and convert your steps into free energy in-game!

Please Note: Pocket Plants is a free-to-play game, but some extra game items can be purchased for real money. You can disable in-app purchases in your device's settings.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.0
ทั้งหมดมี7 คนให้คะแนน,5 ข้อความ
QRCode Pocket Plants 口袋植物 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Kongregate
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp