หน้าแรก > คลังเกม > 라바 드로잉(Larva Drawing)
เรื่องย่อ
인기 애니메이션 "라바(LARVA)"로 플레이 하는 퍼즐 게임.
▶ 비디오 보상 광고를 통해 충분한 힌트를 얻을 수 있습니다.

★ 힌트 획득 (= 실시간 플레이 시간 보상) ★
-실제 플레이 시간을 통해 포인트를 지불하는 시스템
-당신은 당신이 연주 시간 동안 포인트를 획득하여 힌트를 얻을 수 있습니다.
-플레이 하지 않으면 포인트를 얻지 못합니다.

▶ 게임 방법(How to play)
-같은 모양의 "라바 캐릭터"를 연결하십시오.
-모든 바닥을 불이 들어오게 하면 클리어 됩니다. (빈 공간이 있으면 클리어 되지 않습니다.)
-통과 할 수 없는 장애물 (개구리) 및 교차로 아이콘은 통과 할 수 있습니다.

▶ 특징
- 7 가지 캐릭터마다 플레이 방법이 다르다.
- 힌트를 얻는 수많은 방법이 존재한다.
(광고, 포인트, 미션, 아이템 구매)
- 듣기 만해도 신나고 경쾌한 게임 음악을 들을 수 있다.
- "라바" 애니메이션을 볼 수 있는 YouTube 링크를 통해 바로 영상도 볼 수 있다.
- 한눈에 글로벌 랭킹 순위 확인할 수 있다.

▶주의사항
• 이 게임은 부분 유료 아이템 구매가 가능합니다. 부분 유료 아이템 구매 시 추가 비용이 발생할 수 있으며, 아이템 종류에 따라 청약철회가 제한될 수도 있습니다.

▶접근 권한 별 안내
게임 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근 권한]
-없음

[선택적 접근 권한]
-기타 : 진동 사용, 네트워크 및 WIFI 연결 상태 확인이 가능합니다.

* 단말기의 접근 권한을 철회하는 기능을 통한 불필요한 권한 및 기능
액세스를 거부 할 수 있습니다.
* 6.0 미만의 Android OS를 사용하는 경우 개별적으로 액세스 권한을 부여 할 수 있습니다
당신은 할 수 없습니다. 이 경우 운영 체제를 6.0 이상으로 업그레이드 할 수 있는지 확인하십시오.
권한을 허용하려면 업그레이드 후 앱을 다시 설치해야 합니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
홈페이지 :
https://play.google.com/store/apps/developer?id=TUBA+n

페이스 북 :
https://www.facebook.com/tubaNgames

YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCW9ijWcCgAVYNbm4elDJ-hg?view_as=subscriber

서울특별시 종로구 경희궁1길1,
주식회사 투바앤(신문로2가)
통신판매업번호:제 2018-서울종로-1317호
통신판매업기관:종로구청
----
개발자 연락처 :
+8225122550
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.2
ทั้งหมดมี1 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
QRCode Larva Drawing 逗逗蟲連連看 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ tubaN
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp