• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
5.0
รอ2คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Chapter 1 available for FREE!
Clear the Tutorial and get 45 Scenario Tickets!
-----------------
The smash hit romance simulation game is here with a new system! Play it for free!

"Now that you've chosen to go against your destiny, you are to marry an extremely gorgeous man..."

This is a Japanese-style thriller romance game targeted at adult women!


"You're my bride.
I won't hand you over to anybody, even the god."

?Story
You are sent to Kanamura Village, a place full of handsome men, to conduct an interview.
Little did you know that at the village famous for its power to grant better luck in romance, you would bear witness to a forbidden ceremony...

How are you supposed to survive a village full of conspiracies and dangerously attractive men!

Love or despair...
Will you be able to become the bride of your beloved one!?

?The attractive men you will be sharing your fate with:

? Scheming x Man of Authority
Itsuki Kanamura
As the chief of Kanamura Village, he is the village's highest authority.
He is gentle and kind to anybody.
A natural born lady-killer that all the women gravitate toward.

"You're such a bad girl. Are you ready for your punishment?"

? Cool x Doctor
Tatsuki Kanamura
The only doctor in the village.
A stoic and quiet man.
But he has a gentle side that he expresses by worrying about you.

"I won't fail again. This time I will save the person I love."

? Bossy x Police Officer
Yamato Mitsurugi
A rowdy and pompous police officer,
but the villagers rely on him.
He is very honest when it comes to expressing how he feels about you.

"I won't hand you over to anybody, even the god."

? Womanizer x Butler
Iori Kitami
A perfect butler who serves to the Kanamura Family.
He always does his work earnestly, with composure and poise,
but he takes off that mask when he is with you.

"Let me swear my eternal loyalty to you."

? Natural Charmer x Chief Priest
Tokito Tsukinaga
Kanamura Village priest who was born with an ability to sense the supernatural.
The way he tends to express himself with sincere and straightforward words never ceases to make your heart beat faster.

"I'm the only one who can protect you."

? Mysterious x Professor
Kaname Yomoda
An associate professor who focuses on folklore studies at a famous university.
His strange behavior and words often confuse and catch you off guard, but he is always there when you need him.

"You're interesting. Tell me more about you."


?The perks of playing this game:
?You can read 5 stories every day for free!
?Draw a free gacha once a day and get an avatar!
?Clear missions by changing the clothes of your avatar!


Follow as your love story with him unfolds, choose the right answers, and increase his love for you!
Aim for the Bride Ending and enjoy a feels-inducing sweet story, complete with beautiful illustrations!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 5.0
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
Hanayome The Sacrificial Bride 花嫁:祭祀的新娘 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Abracadabra Games ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp