เรื่องย่อ
Death Stranding is an action game set in an open world, which also includes multiplayer functions. One of the key aspects was the idea of a connection between life and death. When the main character, named Sam, dies, the player is sent to another world, referred to as an upside-down world submerged in water. When the player returns to the world of the living, anything they did or any damage that an explosion or the like causes when the player dies remains persistent in the world and does not go away. Another element talked about is the existence of a type of rain, called "Timefall", with the ability to age or deteriorate whatever it hits. Another gameplay element talked about is the player's ability to interact with the environment and wander outside of the character's body, as well as recovering items when they die. 

Click here to purchase/download the PS4 version of the game: https://www.playstation.com/en-us/games/death-stranding-ps4/#buynow
QRCode デス・ストランディング 死亡擱淺 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Kojima Productions
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp