เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Minecraft Earth Minecraft Earth Minecraft Earth 3.5 Minecraft Minecraft Minecraft 4.7
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: Simplified Chinese


Minecraft is a sandbox video game created by Swedish game developer Markus Persson and released by Mojang in 2011. The game allows players to build with a variety of different blocks in a 3D procedurally generated world, requiring creativity from players. Other activities in the game include exploration, resource gathering, crafting, and combat. Multiple game modes that change gameplay are available, including—but not limited to—a survival mode, in which players must acquire resources to build the world and maintain health, and a creative mode, where players have unlimited resources to build with. The Java Edition of the game allows players to modify the game with mods to create new gameplay mechanics, items, textures, and assets.

The mobile version is available here: Click here to download
Click here to purchase/download from the official website: https://www.minecraft.net/en-us/
Selected Note

Selected Note

เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Minecraft Earth Minecraft Earth Minecraft Earth 3.5 Minecraft Minecraft Minecraft 4.7
QRCode Minecraft 當個創世神 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Mojang
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp