• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.6
รอ18คนให้คะแนน,11 ข้อความ>
เรื่องย่อ
You are a monster summoner contracted with a dragon.
Travel the world to collect the stronger monsters and defeat the true enemies that threaten peace.

Let's win the battle and increase the types of monsters that can be summoned.
In a certain town you can also summon rare monsters by combining monsters with each other.

You can make dungeons using your monster and items.
You can also play dungeons made by other users and get items.

Even after clearing of game
the place where you can go will increase and PvP is released.
Rival summoners appear in various places after the monster map has been completed.

It is possible to play all without charge, no internet connection required.
* Internet connection is necessary to use PvP battles and net save etc.

World map:
http://game.shiftup.net/afa/rpg2/worldmap_en.html
Monster recipe:
http://game.shiftup.net/afa/rpg2/kyuushuu_en.html
Habitat:
http://game.shiftup.net/afa/rpg2/monster_en.html

Tips:
Let's talk to people in the town and the castle at first.
Let's collect fellow monsters and raise the level around the town before aiming for the first dungeon.
* Monsters that are easy to appear depending on the terrain may be different.
Let's equip to monsters, not players.
Let's report to the castle after clearing the dungeon. A new way can be opened.

* We recommend that you save to the net from time to time in case you have lost the local save data.

Special thanks
R-Do http://www.geocities.co.jp/Milano-Cat/3319/ - Monster images
Twelve constellation fragments - Effect images, battle background images
Shigeru - Icon of items
Escape http://escape.client.jp/index.html - Icon of elements
First Seed Material - Graphic materials
Loose Leaf - graphic materials
DotWorld - graphic materials
Rittor Music, others - sounds
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.6
ทั้งหมดมี18 คนให้คะแนน,11 ข้อความ
QRCode Summon Mate 召喚者 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ シフトアップネット
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp