เรื่องย่อ
Let's find recipes on bookshelves, etc. and create various items.
Let's gather items that are falling in the field or dropped by monsters.
Let's running your own shop and accept requests of purchase.
In addition, Let's save the world.

It is possible to play all without charge, no internet connection required.
Note: Internet connection is necessary to send your data for ranking or net save etc.

Tips:
Let's get the money by selling items that is dropped by enemies.
Items that are falling on fields can be picked up again as time passes.
Let's learn recipes on bookshelves.
Let's talk to the old legendary merchant when in trouble.
Even if you use warp magic, your ship does not follow you. Please return to the place of the ship with warp magic.
Item's list: http://game.shiftup.net/afa/yoro/itms_en.html

Note: We recommend that you save to the net from time to time in case you have lost the local save data.

Special thanks
R-Do http://www.geocities.co.jp/Milano-Cat/3319/ - Monster images
Twelve constellation fragments - Effect images
Shigeru - Icon of items
Escape http://escape.client.jp/index.html - Icon of elements
First Seed Material - Graphic materials
Rittor Music, others - sounds
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.7
ทั้งหมดมี5 คนให้คะแนน,2 ข้อความ
QRCode Yorozuya RPG 百貨店RPG กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ シフトアップネット
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp