• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.6
รอ9คนให้คะแนน,3 ข้อความ>
เรื่องย่อ
*Note to our non-English speaking friends: Mythgard is a text heavy game, and is currently presented only in English. We are a small development team, but we plan to provide additional translations as soon as possible.

Set in a modern world filled with magic, Mythgard is a CCG that offers exceptional lore, tactical gameplay, and strategic deck building. Mythgard's gameplay depth harkens back to the great early days of the genre, and its feature-rich systems offer many ways to play.

KEY FEATURES
• Play solo, 1v1, or bring a friend for 2v2
• Collect 400+ cards featuring gorgeous art
• Master fast, tactical gameplay
• Enchant the unique battlefield to enhance your tactics
• Explore a compelling story
• Battle through story, draft, and rank modes
• Spectator Mode and Replays

Strategic Choice
Mythgard is a collectible card game of boundless depth and infinite strategy. Experience a unique game with fast and fluid tactical action. Use spells, minions, enchantments, and artifacts to vanquish your opponents. Every play could mark the difference between victory and defeat. Your deck is not restricted to a single class or faction, opening a world of limitless possibility.

A World of Myth Made Real
Gods of ancient legend walk the modern world in Mythgard. Many of the greatest deities have not been seen in millenia, but creatures of myth still rival jets for control of the skies. Mortals now rise to contest with these ancient beings. In Mythgard, players harness both the edge of technology and the magic of myth as they battle for dominance over the powers of an earlier age.

A Battlefield Like No Other
Place your minions and enchantments strategically on Mythgard’s unique battle board. Create mighty artifacts that alter the fundamental rules of the game. Cast powerful spells to open gaps in your adversary's defenses and charge as the tide of battle shifts in your favor.

Free Means Free
Every card can be earned through play, and you can build your collection in any way you choose! A variety of PvE modes provide daily rewards, while an equal variety of PvP modes let you test your skill against the ultimate opponent - other players!

Single Player Campaign
Explore the world of Mythgard in an extensive single-player campaign. Use the cards you earn to learn the game play, build your skills, and hone your strategy. The campaign lets you study the characteristics of each color faction, jump start your card collection, and most importantly - enjoy your Mythgard adventure.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.6
ทั้งหมดมี9 คนให้คะแนน,3 ข้อความ
Mythgard 我的薩嘉德 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Rhino Games Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp