• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.9
รอ4คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Dungeon Faster
Quick Roguelike Card Game
DUNGEON FASTER, an original hybrid of dungeon crawler, turn-based strategy, and card game. It's the roguelike from hell!

FEATURES
+ Solo dungeon exploration! Many rooms for you to explore!
+ Automatic saves at every room! Play and stop at anytime!
+ Lots of content waiting to be unlocked!
+ Hero leveling! Deck Building! Looting!
+ Play offline!
+ No Ads! Completely free to play and no pay to win!
+ Only in-app purchases are donations to support me! The one man developer!

HEROES - Many different characters for you to play! Each character is unique! Play as the beautiful Paladyna or the sneaky Thiefo!

CARDS - Build your own custom deck to defeat your enemies! Cards can be upgraded permanantly so you will always be getting more powerful!

DUNGEON - Traverse a deep dungeon with many rooms full of treasure! But beware! That treasure belongs to someone else and they aren't going to be happy you're stealing it!

ITEMS - The dungeon is full of items that can either help or hurt you! Get drunk on beer and enter a drunken rage! Or get all your cards burned by an incinerator...

ENEMIES - Full of terrifying monsters who are angry that their parents gave them weird names! Wherewulf! Zombiebie! Skeletoon and more!

FIGHT - Power up yourself up as much as possible before fighting the boss! If you're super strong you can kill him in one hit! If you're super weak YOU might be the one who gets killed in one hit!

More informations and news:
https://www.oldoakden.com/
https://www.reddit.com/r/DungeonFaster/
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.9
ทั้งหมดมี4 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
Dungeon Faster 地牢速攻 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Old Oak Den
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp