เรื่องย่อ
Are you a hidden objects game fan? Take your time to investigate all the mysteries Hidden Hotel holds! Enjoy a little time off the seek and find puzzles while renovating and decorating its old and dark rooms. Try awesome decors and combinations and make your dream hotel true! Hidden Hotel story is addictive, funny, and 100% entertaining!

Breathe new life into an old hotel!
You could not even dream of having and running your own hotel. But one day, you receive a letter saying that you have inherited one. But it is too early to rejoice: the hotel has been very poorly maintained. Roll up your sleeves and get the job done! Instead of a gloomy and almost ruined hotel, you have a chance to turn it to a beautiful and popular resort. Hotel business is great, but the resort with a variety of recreation possibilities is even better!

Renovate and decorate the rooms, decide how they will look like, and show your best design skills while visualizing the hotel from your imagination. A great chance to explore your creativity! Except for one thing... The mysterious incidents that are beyond the control. Train your brain and concentration, try to find all the hidden objects, search for items in different modes, look for hidden clues, and complete exciting quests. Enjoy the atmosphere of a detective story, uncover tiny secrets, and unlock the big mystery in the best adventurous journey.

Unleash your creativity!
There are many rooms including a kitchen, a dining room, a restaurant, various guests’ apartments among others at Hidden Hotel that are waiting for your renovation and further decoration. Find hidden objects and translate this dark historic location into a place of modern style and comfort.

How about making your hotel the most attractive tourist destination, even a resort? Hotel with resort opportunities will become the most delightful choice for its visitors! No matter the purpose of your guests’ stay, they deserve to feel cozy in your hotel. Solo travelers, couples, families with children, celebrities, visitors having pets – all of them need special rooms with unique amenities.

Put your creative skills to the test: choose the best design options, the most suitable color palettes, and furniture preferences. With unique design styles - Modern, Classic, or ‘70s, you can become the best hotel designer and even define your own personal interior style.

Prove yourself to be an excellent hotelier!
In Hidden Hotel, renovation proves to be a real adventure. Find hidden objects in a messy building full of surprises, search for clues, go on puzzle quests, solve the mystery, trust your sense of taste, and return the hotel back to its former glory. It takes attentiveness! It takes imagination! Turn your vision into reality while restoring the rooms and customizing beautiful designs.

Main features:
● Beautiful graphics experience.
● Hints to help you when it is difficult to find the hidden objects.
● Easy-to-understand tutorial where main game features are explained.
● Plenty of interesting game modes (Hidden object search, Web mode, Silhouette mode, Reverse mode, Coin search mode).
● Exciting events (Speed events, Best player competition, Top Club Tournaments, Royal Rush).
● Regular updates with loads of new rooms, hidden object scenes, and quests.
● Join one of the existing Clubs or create your own! Make new friends, help each other, exchange messages, and share your impressions in the team chat.
● Devoted Instagram and Facebook communities with thousands of game fans and topical news on the latest stories, rewards, and tournaments. Zoom in the picture to better see the hidden objects.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.4
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
Hidden Hotel: Miami Mystery 隱藏酒店:邁阿密之謎 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ WhaleApp LTD ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp