เรื่องย่อ
Hits 8 million downloads!!
An addicting free game! Simple and fun!
Japanese Kimo-kawaii character!!

In a sunny merry meadow village,
where a herd of alpacas live in peace and innocuously enough.
something unusual has happened.
……An alpaca was born mutant.

He goes on the process of evolution, in his very peculiar way,
by knocking out other alpaca brothers,
and “absorbing” them.

You will see him no longer a cute and fluffy alpaca.
Gained EXP by the “absorbing”,
he gets much more powerful and bigger…
At a final stage of evolution, what could he mutate into?
A god or a devil ? or…..
It’s above and beyond your imagination.

Recommended for who likes Japanese anime and comic!

=Notes for alpacas =
Even after you knocked out alpacas by a tap,
they are not dead actually.
“Thou shalt not kill.”
After a certain period of time,
fetched their breath, they start walking around again.

After all, alpaca brothers have chosen the way to co-exist in the harmonious system.
Just simply…., nothing more.

FOLLOW US:
Twitter: https://twitter.com/cocosoladev
Facebook: http://www.facebook.com/cocosola.jp
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.8
ทั้งหมดมี3 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
QRCode Alpaca Evolution 羊駝進化 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ COCOSOLA
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp