• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.5
รอ5คนให้คะแนน,1 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Join the Defender in this endless castle defense game with a twist! Endless hours of non-stop action, growing your castle and going against endless waves, infinite stages and a growing competitive leaderboard.

Defend your castle against the endless frontier and onslaught of enemies. The endless waves will not rest. Conquer the battlefield with knights and heroes! Upgrade your defenses in order to withstand the horde! In this game of constant growth, strategy is key.

Endless Defense!
Infinite levels with endless waves means endless fun & non-stop action! Day 1? Day 10? Day 100? Day 1000? No problem! Fend off the endless waves!

Grow Castle!
Accumulate Gold and Elixir in order to grow your castle! Endless amounts of stats, spells and skills to upgrade! The possibilities are endless, strategy is key.

Idle Defender!
Idle/Offline gains whenever you take a break! Progress is made in and out of the game! Watch your tower grow!

Rich In Content!
⚔️ 8+ Unique STAT Upgrades!
⚔️ 15+ Devastating SPELLS!
⚔️ 20+ Unique WEAPON to Discover!
⚔️ 20+ Loyal HEROES to Summon!
⚔️ 25+ Unique SKILLS to Uncover!

Fun-filled Gamemodes!
?️ Enter the Dungeon to obtain Keys!
? Go on Expeditions to uncover Fossils!

The easy days are gone. Do whatever it takes to survive and crush the endless waves in the most addictive & epic endless defense game of all time. Topple the endless waves before days gone! Be the best castle defender!

Sit back and enjoy a unique take of the defense genre in 2019's Top Endless Castle Defense game now! What are you waiting for? Don't keep the Defender waiting!

List of credits and attributions available in-game and the following link:
Days Bygone - Castle Defense
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.5
ทั้งหมดมี5 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
Days Bygone - Castle Defense 過去的日子 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Frivolition
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp