เรื่องย่อ
An immersive combat game in a massive multiplayer online world, War Commander: Rogue Assault delivers a stunning, fully 3D battlefield experience like nothing you've ever seen on mobile. Command your army and launch strategic strikes against your enemy for control of War Zones.

As one of the few surviving commanders after World War 3, defend your base, customize your units, and attack enemies to survive. Become the ultimate warrior in this online military strategy game by battling to gain control of the world.

Rogue Assault is the most realistic military game on mobile to date. With direct control of your tanks, helicopters, and infantry, shoot your way through enemy hordes and become a master of combat.

• Immersive 3D multiplayer military strategy game
• Individual or player-vs-player combat
• Real-time, individual unit control
• Immediate access to riflemen, heavy gunners, and rhino tanks
• Level up for access to powerful units and military might

Website: http://warcommander.com/
Facebook: https://www.facebook.com/RogueAssault/
Twitter: https://twitter.com/rogueassault
Developer: https://www.kixeye.com/

Build an Empire
Build your base and lead your army to victory. Discover new defense systems, research state of the art weapons, and destroy any enemies that stand in your way.

Fight in Strategic Battles
Blend foot soldiers, light vehicles, tanks, and aircraft to coordinate devastating strikes. Attacking the enemy never felt as good as in this realistic military game.

Defend your Fortress
Customize your defenses to repel enemies and control the world’s last resources. Alternatively, play offense and use your army to turn around, attack, and take what’s yours.

• Infantry: Standard warriors required in any battle. Exceptionally well-rounded and diverse, they are great for attack or defense.
• Aircraft: Perfect for launching surprise strikes against an enemy base. The right aircraft can provide a strategic advantage over grounded units who can’t shoot from so far below.
• Vehicles: The backbone of your force. With huge damage output and defensive capabilities, these units are a must have for any invasion

No Build Times
Don’t have time to assemble an army the old fashioned way? Don’t worry. With no build times, you’ll be ready to get into the action in no time.

Join an Alliance
Forge strategic alliances with other soldiers and form battle tactics in the group chat, or seek advice from a pool of commanders in the live world chat. Those who join an alliance are better set up to thrive in this war-torn world.

Monthly in-game Events
Show off your military prowess in monthly events. Fight strategic worldwide battles to top the world leaderboards.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 0.0
ยังไม่มีผู้เล่นให้คะแนน
War Commander: Rogue Assault 作戰指揮官 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ KIXEYE ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp