เรื่องย่อ
OMORI is a surreal psychological horror RPG. You must travel between two worlds, both welcoming, both concealing the same secrets. Meet different people, fight various enemies, explore your own memories, and uncover some hidden truths along the way.

Which world is the reality? You decide, I guess.

Click the following link to purchase the Steam version of this game: link
QRCode OMORI OMORI กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ OMOCAT, LLC
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp