เรื่องย่อ
The best block-building app for creative friends! Join our world and build your own multiplayer games or join the millions of funny games crafted by other players. Make a name for yourself and become one of the biggest stars on BlockStarPlanet.

- DREAM up a unique BlockStar to represent the unique you!

- CREATE awesome Worlds for you and your friends to play in!

- EXPLORE millions of wonderful creations made by other players!

- REMIX your own BlockStar and Worlds using parts shared by others!

- HANG OUT, chat, play multiplayer games with your friends - and make new friends!

BlockStarPlanet offers a unique way to share creativity between friends, even between countries. Don't be surprised if thousands of other players from all over the world suddenly use your creations - making you a star on top of that. On BlockStarPlanet you can create and share and mix your dreams with the funny, wacky, and wonderful dreams of thousands of other players.

Welcome to BlockStarPlanet - Share your creativity!

For parents:
While playing on our secure servers, the children can chat safely with their friends in their own language, all of it monitored by our advanced chat filtering safeguards. The game is free to play, but we do offer VIP subscriptions for an enhanced experience and access to bonus features.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 2.5
ทั้งหมดมี2 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
BlockStarPlanet 方塊星球 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ MovieStarPlanet ApS
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp