• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
2.8
รอ13คนให้คะแนน,4 ข้อความ>
เรื่องย่อ
아름답고(美) 친근한(親) 소녀들과 함께하는 신화속 모험 이야기

● 게임특징 소개

[매력이 넘치는 캐릭터]
세계 각국 신화/전설 속 신과 영웅들이
멋지고 매력적인 모습으로 등장!

[동료들과 함께하는 군단전]
군단전에서 승리하면 호화로운 보상이!
동료들과 힘을 합쳐 영지를 쟁탈하라!

[쉽지만 전략적인 전투]
적의 진영을 붕괴시켜 유리한 전투를
물론 자동 전투도 당연히 지원!

[다양한 즐길거리]
PVP, PVE, 보스전, 군단전, 탐험 등
온갖 콘텐츠가 준비되어 있다!
[필수권한]
1. 전화 걸기 및 관리
- 게임 내 이벤트 진행 보상 및 고객 응대에 필요한 단말기 식별 정보를 수집하는 용도로만 사용됩니다.
2. 기기 사진, 미디어, 파일 액세스
- 사용하시는 디바이스의 용량이 부족할 경우 기기 사진, 미디어, 파일 내의 빈 공간을 사용합니다.
3. 주소록 액세스
- 계정 확인 용도이며, 구글 로그인을 위해선 권한 허용이 필요합니다. 사용자의 주소록 파일에는 접근하지 않습니다.
* 접근 권한동의 후, 접근 권한 별 철회가 불가능하므로, 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회가 가능합니다.
4. 오디오 녹음
- 게임 플레이에 플레이어 간 음성 녹음 기능으로만 사용합니다.
----
개발자 연락처 :
주소: 서울시 금천구 가산동 371-59
연락처: help@withhug.kr
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 2.8
ทั้งหมดมี13 คนให้คะแนน,4 ข้อความ
QRCode 미친소녀 Crazy Girl กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ withHUG
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp