เรื่องย่อ
Click the following link to purchase the Steam version of this game: link
Click the following link to purchase the PS4 version of this game: link
Click the following link to purchase the Xbox One version of this game: link
Click the following link to purchase the NS version of this game: link

Abandon all fear. Attack on Titan 2 is the gripping sequel to the action game based on the worldwide hit anime series "Attack on Titan."
Experience the immense story of the anime alongside Eren and his companions, as they fight to save humanity from the threat of the deadly human devouring Titans. Try your hand in operating the omni-directional mobility gear, maneuvering and flying through the sky to counter the 
Titans, and feel the thrill and satisfaction of battling giant opponents.

The latest title in the "Attack on Titan" series is available for Windows!
Players engage in battle in the world of "Attack on Titan" from the perspective of a single soldier. Experience the most extreme and evolved Titan-hunting action yet!

■The thrill of hunting Titans with omni-directional mobility gear action
The thrill of freely soaring through the skies has been taken to the next level!
We've included moves that allow you to instantly close in on far-off Titans and slice them with "Sneak Attacks," quickly circle behind Titans and deal large amounts of damage with "Hook Drive" attacks, and more. Achieve evolved omni-directional mobility gear action that is rich with variety.

■Impending horror, bloodcurdling Titans
Titans are after you!
The Titans' movements and reactions are more menacing than ever as they encroach on the player, but the situation is at its most severe when you enter threatening "danger zones."
Charge forth, fly about, and repeatedly unleash powerful attacks on a battlefield ridden with suspense.

■A familiar story, overwhelming immersion
Using the story from Season 2 of the anime as a basis, we've prepared an original sub-story for the game under the supervision of author Hajime Isayama.
Enjoy the world of "Attack on Titan" with an even larger volume of content than the previous title.
Also, the story that unfolds before the eyes of you, an original main character, will make you feel as if you are living and breathing in the very world itself.

■An expanded roster of playable characters
The number of characters has been increased from the previous title from 10 to 37! Enjoy going out to battle with an original character made to your liking.

■Interact with characters to strengthen their bond with your original character
In Daily Life sections, characters will appear in their plain clothes and show you sides of themselves you normally can't see.
By interacting with such characters and strengthening your bonds with them, they will support your original character through "Buddy Actions," and you'll be able to experience each character's side stories.
Strengthen your bond with your favorite characters and set out to battle!
Selected Note

This is when you know you're screwed [驚訝] So guys, treat your people well, and most importantly DON'T bully anyone at school or somebody is literally going to become dinner [汗顏][汗顏]
#Meme #Anime #Attackontitan

Source:Pinterest(Twitter) 
Run Zeke! Levi Gonna Hit You With his Carmster!  

Selected Note

This is when you know you're screwed [驚訝] So guys, treat your people well, and most importantly DON'T bully anyone at school or somebody is literally going to become dinner [汗顏][汗顏]
#Meme #Anime #Attackontitan

Source:Pinterest(Twitter) 
Run Zeke! Levi Gonna Hit You With his Carmster!  

QRCode Attack on Titan 2 進擊的巨人 2 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp