หน้าแรก > คลังเกม > MONSTER HUNTER: WORLD
เรื่องย่อ
Welcome to a new world! Take on the role of a hunter and slay ferocious monsters in a living, breathing ecosystem where you can use the landscape and its diverse inhabitants to get the upper hand. Hunt alone or in co-op with up to three other players, and use materials collected from fallen foes to craft new gear and take on even bigger, badder beasts!

INTRODUCTION

Overview
Battle gigantic monsters in epic locales.

As a hunter, you'll take on quests to hunt monsters in a variety of habitats.
Take down these monsters and receive materials that you can use to create stronger weapons and armor in order to hunt even more dangerous monsters.

In Monster Hunter: World, the latest installment in the series, you can enjoy the ultimate hunting experience, using everything at your disposal to hunt monsters in a new world teeming with surprises and excitement.


Setting
Once every decade, elder dragons trek across the sea to travel to the land known as the New World in a migration referred to as the Elder Crossing.

To get to the bottom of this mysterious phenomenon, the Guild has formed the Research Commission, dispatching them in large fleets to the New World.

As the Commission sends its Fifth Fleet in pursuit of the colossal elder dragon, Zorah Magdaros, one hunter is about to embark on a journey grander than anything they could have ever imagined.

ECOSYSTEM
A World That Breathes Life
There are various locations teeming with wildlife. Expeditions into these locales are bound to turn up interesting discoveries.

HUNTING
A Diverse Arsenal, and an Indispensable Partner
Your equipment will give you the power to need to carve out a place for yourself in the New World.

The Hunter's Arsenal
There are fourteen different weapons at the hunter's disposal, each with its own unique characteristics and attacks. Many hunters acquire proficiency in multiple types, while others prefer to attain mastery of one.


Scoutflies
Monster tracks, such as footprints and gashes, dot each locale. Your Scoutflies will remember the scent of a monster and guide you to other nearby tracks. And as you gather more tracks, the Scoutflies will give you even more information.


Slinger
The Slinger is an indispensable tool for a hunter, allowing you to arm yourself with stones and nuts that can be gathered from each locale.
From diversion tactics to creating shortcuts, the Slinger has a variety of uses, and allows you to hunt in new and interesting ways.


Specialized Tools
Specialized tools activate powerful effects for a limited amount of time, and up to two can be equipped at a time. Simple to use, they can be selected and activated just like any other item you take out on a hunt.


Palicoes
Palicoes are hunters' reliable comrades out in the field, specialized in a variety of offensive, defensive, and restorative support abilities.
The hunter's Palico joins the Fifth Fleet with pride, as much a bona fide member of the Commission as any other hunter.
Selected Note
759155

Check out the official trailer of “Monster Hunter” live-action movie! Are you excited for its December theatre release? 
https://news.qoo-app.com/en/post/60397

Selected Note
759155

Check out the official trailer of “Monster Hunter” live-action movie! Are you excited for its December theatre release? 
https://news.qoo-app.com/en/post/60397

QRCode MONSTER HUNTER: WORLD 魔物獵人:世界 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ CAPCOM Co., Ltd.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp