เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Overcooked Overcooked Overcooked 0.0
เรื่องย่อ
Overcooked 2 returns with a brand-new helping of chaotic cooking action! Journey back to the Onion Kingdom and assemble your team of chefs in classic couch co-op or online play for up to four players. Hold onto your aprons … it’s time to save the world (again!)
Out of the frying pan, into the fire…
Click the following link to purchase the Steam version of this game: link
Click the following link to purchase the PS4 version of this game: link
Click the following link to purchase the Xbox One version of this game: link

You’ve saved the world from the Ever Peckish. Now a new threat has arisen and it’s time to get back in the kitchen to stave off the hunger of The Unbread!

ONLINE/LOCAL MULTIPLAYER MADNESS
You’ll knead to work together (or against each other) to get the highest score in chaotic local and online multiplayer.

FEAST YOUR EYES ON THIS
Journey across a brand new overworld map by land, sea and air. Get cooking in new themes ranging from sushi restaurants, magic schools, mines and even alien planets!

WHET YOUR APPETITE!
Travel the land cooking up a range of new recipes that are sure to cater to any tastes, including sushi, cakes, burgers and pizzas.

ROMAINE CALM!
Travel through teleporters, across moving platforms and save time by throwing ingredients across dynamic kitchens that shift and evolve. Some kitchens even whisk your chefs away to new locations.
เกมอื่นๆของนักพัฒนานี้
Overcooked Overcooked Overcooked 0
QRCode Overcooked 2 煮過頭 2 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Team17 Digital Ltd
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp