• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.1
รอ4คนให้คะแนน,0 ข้อความ>
เรื่องย่อ
Discover your true love in this unique Romance Otome Game from Genius Inc!

You're a research student at university looking to find the cure for a mysterious disease. Life seemed pretty normal on campus with your friends Lucas, Martin and Brian. But one night, when you stay late working on your research, you hear a scream. You go to see what's going on... only to find a monster eating a student! You manage to escape, but you decide to get to the bottom of this mystery with your 3 friends. As you dive deeper, you learn of a secret that will change the world forever. Could this be the beginning of a zombie apocalypse...?

The alpha male friend - Lucas
You've been friends with Lucas forever and he treats you a like a little sister. He's had a crush on you for a long time, but he's unsure of how to share his feelings. He's concerned about your tendency to get involved in dangerous situations. He knows how to handle firearms and is an excellent shot.

The silent scientist - Martin
Martin works with you in the lab and is a true man of science. Sharing emotions isn't exactly his forte, but he has an undeniable passion for his research. He appreciates your enthusiasm and shares your sense of curiosity for the unknown. He wants to get to the bottom of this mystery more than anyone.

The energetic athlete - Brian
Brian is a born leader and he's always been there for you to help you out. He enjoys working out and is also an expert in martial arts. His strong sense of duty and responsibility helps bring the team together even in the most dire of times.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.1
ทั้งหมดมี4 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
University of the Dead : Romance Otome Game 死亡大學 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Genius Inc
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp