เรื่องย่อ
■■Synopsis■■
You are an amateur photographer who loves to take pictures of animals. You often spend hours scrolling through a profile that features photos of foxes. One day, the photos are tagged with the location of a specific mountain range.
You visit the mountains to find a good subject for your entry to a photography contest. You’re eager to do well in the contest and impress your handsome coworker.
But you can’t find any foxes. To make matters worse, you get lost deep in the mountains and end up caught in a trap. At that moment, three handsome guys appear and save you.
You stay at their house, curious about why they’re living in the mountains. The next morning, before you go back home, you tell them to visit you whenever they’re in the city next.
You come back from work a few days later and find several people in your apartment. The guys you met in the mountains. And...they all have fox tails and fox ears?!

Who are they, and why do they have fox tails and ears?!
What’s going to happen now?
Thus begins your romantic adventure with three attractive fox guys!

■■Characters■■
◆The oldest brother— Justin
A fox that thinks of human beings as dangerous. He has a strong sense of responsibility when it comes to his little brothers, so he can be a little over-protective. A bit short-tempered, but sweet at heart.

◆The middle brother- Darren
A fox who likes movies and tries to act like the actors he sees onscreen. Everything he knows about the human world comes from the internet and movies. He’s watched a ton of romantic movies and thinks he’s supposed to act cool and suave like the male leads. Since he’s just copying the actors, sometimes he comes across as awkward and clumsy instead.


◆The youngest brother- Kurt
A fox who longs for the modern world and loves human civilization. He’s very good at using electronic devices like smartphones and computers. His Instagram account has over half a million followers and he often uploads photos of him and his brothers enjoying their daily lives as foxes.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.6
ทั้งหมดมี4 คนให้คะแนน,1 ข้อความ
Heart of the Fox : Romance You Choose 狐狸之心 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Genius Inc
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp