เรื่องย่อ
토스트가게를 물려 받았지만 손님이 없다!
그런데 고양이 손님이 찾아왔다?!
줄 수 있는건 식빵 뿐! 식빵 먹을래?

문뜩 찾아온 고양에게 식빵을 만들어 줍시다.

① 고양이가 원하는 토스트를 확인한다.
② 재료를 조합해서 토스트를 만들어준다.

토스트에 매료되어 온 고양이들을 확인해보세요.
좋아하는 토스트를 만들어서 친밀도를 상승시키세요.

방문한 고양이들은 "고양이 도감”에 기록됩니다.
고양이 도감을 완성시켜 보자! 고양이 모아서 마스터!
----
개발자 연락처 :
sedurn@gmail.com (01044100990)
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.2
ทั้งหมดมี3 คนให้คะแนน,0 ข้อความ
고양이랑 식빵 구울래? 你要和貓咪烤麵包嗎 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ kim dowan ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp