• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.2
รอ3คนให้คะแนน,2 ข้อความ>
เรื่องย่อ
공룡을 성장시켜 최고의 탐험가가 되자!
133종의 공룡을 수집하자!
공룡은 최대 2단계 진화를 한다!

실시간 대전을 통해 최강의 공룡 탐험가가 되자!


*게임특징*

▶ 스토리
지구 곳곳에 모습을 드러낸 거대 동굴들!!
놀랍게도 어마어마한 크기의 동굴은 그 끝이 가늠되지 않는다.
가장 놀라운 사실은 동굴속에는 사라졌다고 생각한 공룡들이 살고 있었다.
공룡의 존재를 확인한 세계기구는 거대동굴을 보호구역으로 지정하였고,
공룡을 수집하고, 공룡들의 생활 습성, 그리고 공룡과 인간의 공존을 어떻게 해야 할지에 대한 연구를 시작하게 된다.

하지만 세계정부가 보호지역을 비공개로 연구하고 있기때문에 아무나 들어갈수 없다. 그래서 당신에게 이 지역에 흘러들어가게 된 초보모험가 역할을 소개한다.

이제 동굴 속을 탐험하고, 공룡을 수집하고, 친구들과 파워배틀하며 공룡들을 성장시켜보자!

▶ 전략 플레이
: 상대방의 스킬을 예측하여 플레이하는 전략성

▶공룡 육성
: 개성 넘치는 공룡의 성장

▶공룡 수집
: 개성 넘치는 133종의 공룡

▶혼종 공룡 수집
: 새로운 공룡이 등장

▶ PVP 아레나
: 아레나는 유저간의 1:1 PVP를 펼치는 경기장으로 상대방의 심리를 예측하여 공룡의 스킬을 사용하는 쉽지만 재미난 대전을 즐길수 있습니다.

[스마트폰 앱 접근권한 안내]
앱이용시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한]
1. 카메라 촬영 접근권한
- QR 코드 인식을 위한 카메라 사용
2. 저장 공간 접근권한
- 게임 데이터 저장과 불러오기

*접근권한을 설정해두지 않아도 앱 이용이 가능하나, QR코드 인식 컨텐츠 이용이 불가능 합니다.

[접근권한 철회 방법]
- 설정 > 앱 > 권한 에 진입하시면 해당 선택적 접근 권한 에 대한 설정이 가능
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.2
ทั้งหมดมี3 คนให้คะแนน,2 ข้อความ
레전다이노: 공룡배틀 RegenDino:恐龍之戰 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ TheJaemi
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp