• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.7
รอ6คนให้คะแนน,4 ข้อความ>
เรื่องย่อ
쿵야 캐치마인드 출시 기념 이벤트!
친구초대하고 “쿵야 이모티콘”을 캐치해보세요 (~9/5 10:59)

유튜브 [쿵야 TV]를 확인하시면 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있어요~
쿵야 TV 주소: https://www.youtube.com/koongyatv

쿵야 캐치마인드를 소개 합니다!

●● 하나! ! “쿵야 퀴즈”
쿵야 캐치마인드의 마스코트!!
쿵야 캐릭터가 빵빵 터지는 꿀잼 그림퀴즈를 들고 등장해요!
쿵야퀴즈를 맞히면 쿵야 캐릭터가 내꺼~♡

●● 둘! ! “주변 친구퀴즈”
우리 학교, 학원, 회사에 내 그림퀴즈를 심고
친구가 심어둔 퀴즈를 풀 수 있어요~
곳곳에 있는 친구퀴즈 풀고 새로운 친구를 사귀어보세요~♡

●●셋! ! “실시간 퀴즈”
딱! 1분이면 한 판 가능~
친구와 함께 실시간으로 퀴즈를 내고 맞힐 수 있어요!
틈날 때마다 쫄깃한 한 판을 즐겨보세요~♡

그림퀴즈 정답을 캐치!
꿀재미도 캐치!
쿵야 캐치마인드에서 만나요~

#틈날때 #그림퀴즈한판 #즐겨보세요
#이동네의 #드립왕은 #누구? #쿵야캐치마인드 #지금다운로드

[접근권한 안내]
▶필수적 접근권한
- Location : 인게임 내 위치기반 그림 퀴즈를 출제하고 풀기위해 필요한 권한으로 메인 로비에서 기본 제공하며, 필수적인 권한이 필요합니다.
- Storage : 앱이 게임을 설치하고 게임 데이터를 저장하도록 허용합니다.

▶선택적 접근권한
- Camera : 사진 촬영을 통해 프로필 사진을 등록하거나, 쿵야 놀이터의 배경 사진을 설정하기 위해 해당 권한이 필요합니다.
- Gallery : 디바이스 내 사진 및 동영상등의 데이터를 저장하고 접근하기 위해 해당 권한이 필요합니다.
- Microphone : 동네 퀴즈방, 프리미엄 퀴즈방에서 실시간 음성 채팅을 위해 해당 권한이 필요합니다.

▶접근권한 철회방법
- 어플리케이션 > 쿵야 캐치마인드 > 권한 에서 각 권한을 거부하면 권한을 철회할 수 있습니다.

※ 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
- 공급자: 넷마블㈜ 대표집행임원 권영식
- 이용조건 및 기간: 게임 내 별도 고지된 내용에 따름
(사용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)
- 결제금액 및 방법: 상품 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름
(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)
- 상품지급방식: 게임 내 구매한 아이디(캐릭터)로 즉시 지급
- 최소사양: 2.1 GHz 쿼드코어 2 GB (갤럭시S5 이상)
- 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 300
- 사업자 번호: 105-87-64746
- 통신판매업 번호: 제 2014-서울구로-1028 호
- 개인정보 처리방침 : http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=ko
- 서비스 운영 정책 : https://help.netmarble.com/web/koongyacm/policy
- 이용약관 : http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=ko
- 고객센터: 1588-3995 (평일 오전9시~오후6시 상담가능)
- 사업자 이메일 : netmarbles@igsinc.co.kr

*태블릿 기기에서도 원활히 플레이 하실 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
개발자 연락처 : 02-1588-3995
서울시 구로구 디지털로 300 지밸리비즈플라자 20층
사업자 번호 : 105-87-64746
통신판매업 번호 : 제제2014-서울구로-1028호
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.7
ทั้งหมดมี6 คนให้คะแนน,4 ข้อความ
쿵야 캐치마인드 野菜部落 (Koongya Catch Mind) กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Netmarble ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp