เรื่องย่อ
Symbiotic Love is a visual novel game produced by the independent game production team 白露社.
This is a story depicting two girl's love story which destiny like Romeo And Juliet.

【Click here to Steam version:link


In this game, players will click to keep the text, graphics and sound moving.
It has many characters with theirs own voice actors and character sprites (立ち絵 tachi-e).
QRCode 寄甡 Symbiotic Love 寄甡 Symbiotic Love กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ 白露社
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp