เรื่องย่อ
Tales of Arise is an action RPG developed and published by Bandai Namco Entertainment. The game follows two people from the opposing worlds of Dahna and Rena.

On the planet Dahna, reverence has always been given to Rena, the planet in the sky, as a land of the righteous and divine. Stories handed down for generations became truth and masked reality for the people of Dahna. For 300 years, Rena has ruled over Dahna, pillaging the planet of its resources and stripping people of their dignity and freedom.

Our tale begins with two people, born on different worlds, each looking to change their fate and create a new future. Featuring a new cast of characters, updated combat, and classic Tales of gameplay mechanics, experience the next chapter in the world-famous Tale of series, Tales of Arise.
QRCode Tales of ARISE 破曉傳奇 Tales of ARISE กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Bandai Namco Entertainment
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp