จองล่วงหน้า
เผยแพร่ประมาณ:April 2020
โบนัสจองล่วงหน้า :

เรื่องย่อ
Tokyo Debunker is a otome game developed by ZigZaGame. You are a reporter writing a column on Urban Legends. After your younger brother, a member of UCRC, vanishes under mysterious circumstances, you head to the sites of a Nekomata spotting, determined to uncover the truth. you quickly find out that UCRC is just a cover-up for something else. In order to discover the truth, you become the manager of the UCRC . Your goal is to help your team to solve different mysteries and find your brother.
จองล่วงหน้า
เผยแพร่ประมาณ:April 2020
โบนัสจองล่วงหน้า :

Tokyo Debunker~東京ディバンカー~ Tokyo Debunker กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ ZigZaGame Inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
จองล่วงหน้าผ่าน QooApp