เรื่องย่อ
"드디어, 당신을 만났습니다."
(https://www.neowizablestudio.com/oblvn)

광활한 판타지 세계관에서 만나는 역사, 신화 속 다양한 영웅들
당신의 판단에 따라 게임 속 세상이 빛과 어둠으로 물들다
망각 속에 남겨진 당신, 운명을 개척하라!

기억의 저편: oblivion

위대한 존재로부터의 소환
개성 넘치는 종족으로 구성된 70종 이상의 다양한 캐릭터!
클래스의 특성을 활용하여 최적의 파티를 만들어 보세요

그때 그 영웅, 뒤바뀐 운명
당신의 가치관과 선택에 따라 게임의 배경이 변화하는 선/악 판정 시스템!
소울웨폰과 함께 최고의 영웅으로 거듭나세요

검지의 재발견
상황에 맞게 원하는 대로 즐길 수 있는 다양한 조작 기능(수동/세미오토/풀오토)
때로는 수동조작으로 숨겨진 루트와 보상도 찾아보세요

귀를 통해 한 번 더 몰입
유명 성우부터 주목받는 신예까지.
풍부한 성우진이 캐릭터에 생명을 불어 넣습니다.

OST ▶ 망각의 저편 (카와니시 유우코)

미도리카와 히카루 / 사이토 치와 / 우메하라 유이치로 / 미네우치 토모미
아야세 유우 / 마츠다 리사에 / 탄자와 테루유키 / 카토 에미리 / 카와니시 유우코


★ 공식 페이지 ★
https://www.neowizablestudio.com/oblvn

★ 공식 네이버 카페 ★
https://cafe.naver.com/oblvn
----
개발자 연락처 :
연락처 : 1600-8870
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워
사업자번호 120-87-14245
통신판매업 번호 : 제 2010-경기성남-0562호
통신판매업 신고기관 : 경기 성남시청
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.0
ทั้งหมดมี16 คนให้คะแนน,9 ข้อความ
QRCode 기억의 저편 Beyond Memory:Oblivion กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ NEOWIZ
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp