เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: Korean


Sick of love ? Meet total Survival Otome.
Survive With Charming 5 Boys!


:: About the game

Dangerous Fellows is a visual-novel based dating simulator game featured with attractive characters and captivating sound effects. Your choices are critical in building intimacy with your favorite guy and ultimately surviving the terrifying zombie apocalypse with him.


:: Story
A sudden outbreak of an unknown virus has destroyed the entire world.
Most of the people has turned into horrendous, blood-seeking zombies……….

As I was trying to escape from a deadly attack by the zombie,
I was miraculously saved by some strangers-five attractive fellows.

They've been concealing themselves safely in a school building with other survivors.

……But, is this place really safe for us?

Can we all survive from this bizzare catastrophe?

Find out the shocking ending of a romance thriller
that you've never experienced before!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.3
ทั้งหมดมี150 คนให้คะแนน,37 ข้อความ
Dangerous Fellows 危險的傢伙們 | 國際版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ StoryTaco.inc
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp