หน้าแรก > คลังเกม > Saint Seiya: Galaxy Spirits | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: ญี่ปุ่น | จีนดั้งเดิม


Authorized licensee of Toei Animation and Masami Kurumada, “Saint Seiya: Galaxy Spirits” now officially launches!

Youth! Passion! Fantasy! The 100% return of original-classic story that takes your childhood back! Challenging dueling battles, conquering Galaxian wars, penetrating the 12-zodiac castle, finishing the final battle with Poseidon, breaking through the Wailing Wall and crushing Hades’ evil plans! Relive the breathtaking journey of the Saints! Summon past allies, ignite the Cosmo, and fight for the Goddess and peace!


- Officially licensed by Toei Animation and Masami Kurumada
As a tribute of 30th anniversary of TOEI animation and Masami Kurumada’s work , Saint Seiya comes back again in terms of mobile game. Let burn Cosmos! Refresh of old memories! Perfectly restores the original plot; completes the grand scenes with fine 2D+3D art; unprecedently assemble of the full set of characters. Cinematically recreated original story arcs; grand scenarios remade in 2D + 3D; reunites the characters from the entire franchise for the first time; Free to form your favorite Saint Seiya team; Classic dialogue, exciting competition, the Saints will once again fight for love and justice!

- Burn, Cosmo! Awaken the passionate memories
Relive the soul-binding bonds of the original works; summon past allies into battle once more. Protect Athena, Cloth Trials, character rebirth, random Mazes, Bonding Instances, Trial of Gods and more! Earn great Rewards daily! Invite your friends to form your own Legion of Saints; unleash the potential of the Saints in the Graude Arena; participate in Sanctuary Challenges, and challenge the Dominator; recreate battles between friends, or mentors and apprentices. Ferocious PvP, heart-touching stories, exciting battles... Experience them all in “Saint Seiya: Galaxy Spirits”! The Goddess is calling for you and your friends!

- 3v3 Fight for Galaxian Wars. The battle for the Sanctuary begins once again.
Dominate the Sanctuary and the galaxy once again! Say goodbye to solo games, and join the 3v3 battles! Players can dispatch 3 teams to engage in 3v3 battles with your opponents. All your Saints shall have a place to demonstrate their might! The game also adopts a new real-time battle system with toon-shading, rigging, dynamic physics, and other tech to give you an exciting battle experience with endless combos!

- Summon past allies into battle once more, start guild wars!
Forever young! Saints assemble! Legion Instances call for you and allies to fight for the Sanctuary! Take turn with your guildmates to attack and defeat the Bosses. Win the prizes after successfully defeat bosses and get additional rewards based on damage. Goddess Athena is assembling the Saints; the Sanctuary’s bell has been rung; and guild wars are about to start...Are you ready for the challenge?
- Bugles sounded, flags raised. The Legion Battle begins!
The Legion Battle begins! Arm yourself, summon your allies, and fight for your Legion! Strategically defend your territories; dispatch troops and be the defensive; and fight together with your allies, and earn great Rewards & Reputation for your Legion! Which is the No.1 Legion in the Sanctuary? Just wait & we’ll see.
The reminiscences of 30-year memories. Do you still remember the “Cosmo”, Brother?
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.4
ทั้งหมดมี303 คนให้คะแนน,203 ข้อความ
QRCode Saint Seiya: Galaxy Spirits 聖鬪士星矢:銀河之魂 | 東南亞版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ DeNA
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp