เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: Traditional Chinese


※米德加爾特大陸是一塊歷史悠久,科技與魔法並存的古老大陸,處於七個王國的貴族統治之下。貴族憑藉血統可以獲得一種名為“魔能”的自然力量,使用魔法,平民則不能。然而平民階層憑藉智慧發展出了科技,並使科技的應用滲透到日常生活中的方方面面。平民階層依靠科技的力量實力逐漸強大,貴族階層日漸式微。

※七個王國的國王每過幾百年,便會選出一個皇帝作為七國統帥。而當前的皇帝年老力衰,卻對繼承人多有不滿,因此便召來其他幾位國王進行選舉下一任皇帝的議會。

※佩蒲賽利亞王國的公主(將由玩家扮演)即將成年,隨同其父王與王兄一齊前往王都,參加王都社交季的成年舞會,家族欲借此機會為她安排夫婿,實現政治聯姻。而她卻百般不情願,只想回歸之前自由自在的生活。

※但在七國議會的進行途中,老皇帝意外身死,女主的父兄被誣陷為謀殺皇帝意圖篡位的兇手,在沒有證詞的情況下,被收押並秘密處死。

※千夫所指之下,女主在護衛與朋友的幫助下逃過一劫,回到封地。在多方勢力的裹挾下,更為了證明父兄的清白,女主決定借助神諭的傳說,遊歷整個大陸,踏上收集神之碎片的冒險征程。在此過程中,她將結識性格迥異的夥伴們,並與其展開羈絆,不斷成長,漸漸地,她獲取了擁有帝位的力量,也發現了隱藏在父兄冤案之下的巨大陰謀……
少女的王座 少女的王座 | 簡中版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ 星輝遊戲
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp