เรื่องย่อ
To All Mankind is an adventure game developed by Nippon Ichi Software and Acquire for Switch and PS4. The story is about five girls who go to Akihabara for sightseeing but wake up in their hotel in a ruined ghosttown overgrown with weeds. Players can explore Akihabara, use tools to capture wild animals, farm, and fish in order to survive. 

QRCode じんるいのみなさまへ 致全人類 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ 株式会社日本一ソフトウェア
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตามผ่าน QooApp