จองล่วงหน้า
เผยแพร่ประมาณ: 2024-06
โบนัสจองล่วงหน้า :

เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: Korean


Pre-register to receive a "Ring of Promise" (Increases All Attack +2)!
Receive a "Rare Class Summoning Selection Ticket" and more as pre-registration milestones are reached!
For more information, visit our website.

▣ About the Game ▣
Based on the original IP of PC MMORPG ArcheAge
Experience a seamless open world created with Unreal Engine 4

■ A war to rally the divided world begins ■
A unique high-quality story born from the original ArcheAge universe
Four different powers: Ezna Royals, Crescent Kingdom, Andelph Republic, and Marianople
An epic war where five different races unite

■ Diverse races and classes ■
New adventures with more than 100 classes
Legendary heroes including Gene Evernight and Aranzebia resurge!
A completely new combat experience with various skill combinations

■ Diverse content ■
From field battles to overwhelming boss raid dungeons of massive scales
Pioneer your own trade routes and engage in large-scale naval battles

[Official ArcheAge: War Channels]
Website: https://teaser-aaw.kakaogames.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ArcheageWar.EN
YouTube: https://www.youtube.com/@ArcheageWar_EN
จองล่วงหน้า
เผยแพร่ประมาณ: 2024-06
โบนัสจองล่วงหน้า :

QRCode ArcheAge WAR กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Kakao Games Corp.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
จองล่วงหน้าผ่าน QooApp