หน้าแรก > คลังเกม > Aura Kingdom 2 - Evolution | Japanese
จองล่วงหน้า
เผยแพร่ประมาณ: Not specified
โบนัสจองล่วงหน้า :

เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: Global


Aura Kingdom 2 - Evolution is a role game developed by X-Legend Entertainment Co., Ltd.

《Aura Kingdom 2: Evolution》Unleash Legendary Eidolons, Evolve Your Adventure!

Dive into a vast world and immerse yourself in a new fantasy!
Experience the evolution of an anime fantasy adventure MMO in the massive world of《Aura Kingdom》, featuring 5 major upgraded systems. Embark on your heroic journey with stunning legendary Eidolons by your side!

■ Evolutionary Update ■
New Evolution, Bringing More Exciting Elements!
1. Introducing new Rainbow Crystals to enhance strategic gameplay
2. Optimizing Classes and Talent to make skills easier to master
3. Enjoying a seamless gameplay with the Eidolon Bond feature
4. Strengthening your guild with the addition of Donation, Guild Buildings, and Talent systems
5. Embarking on a new adventure with optimized dungeons: Ruins Abyss, Guild Ship, and Territory War

Relive the Classic Fantasy Gameplay—Enjoy an Anime Adventure MMORPG
■ Protect the World with Eidolons ■
Experience captivating story episodes with classic Eidolons in this anime RPG!
Summon your legendary Eidolon companions, setting off on epic adventures together and protecting this stunning fantasy world.

■ Engage in PVP Battles within the Lost Forbidden Land ■
Be a hero and explore the boundless Lost Forbidden Land!
Experience immersive PVP combat in this anime RPG!
Venture into the unknown and put your skills to the test!

■ Conquer World Bosses Together ■
Ready yourselves, valiant heroes! World Bosses are about to descend!
Join forces with your allies to battle mighty world bosses!
Become a legend and claim glorious rewards as the ultimate champion of adventures!

■ Flaunt Your Style ■
Create and customize your hero however you like in this MMO!
Mix and match hundreds of costumes to display your charismatic style and shine in the spotlight!

■ Protect Eternal Love, Design Your Timeline ■
Walk down the romantic aisle hand in hand!
Tie the knot with the love of your life in this anime game!
Build your own Timeline together and cherish your happily ever after!
จองล่วงหน้า
เผยแพร่ประมาณ: Not specified
โบนัสจองล่วงหน้า :

QRCode Aura Kingdom 2 - Evolution กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ X-Legend Entertainment Co., Ltd.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
จองล่วงหน้าผ่าน QooApp