หน้าแรก > คลังเกม > Love and Producer | เกาหลี
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.1
รอ72คนให้คะแนน,34 ข้อความ>
เกมที่ใกล้เคียง
Hakuoki | อังกฤษ Hakuoki | อังกฤษ 4.8 WORLD END HEROES WORLD END HEROES 3.6
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: จีนแบบย่อ | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | ญี่ปุ่น | อังกฤษ


당신은 초능력을 믿나요?
돌아가신 아빠와의 유일한 약속, 『기적의 발견』.
반드시 최고의 프로그램으로 만드는 것만이 나의 꿈이다.

어려운 현실을 헤치며 꿋꿋하게 나아가던 길에서,
우연인지 운명인지 모르게 얽혀버린 네 명의 인연.

3, 2, 1, 레디- 러브! 꿈도 사랑도 이제부터 시작해볼까요?
60초 후 연애합니다! 『러브앤프로듀서』

[게임 특징]

# 내 손으로 하나씩 모아가는 운명, 사각 앵글 속 사랑의 기록.
4인4색 로맨스로 쉴 새 없이 두근거리는 순간들.
소중한 추억을 빠짐 없이 내 마음 속에 저장!

# 전화? 메시지? SNS? 손끝에서 피어나는 실시간 데이트!
아침에는 모닝콜, 점심에는 메시지, 저녁에는 모멘트.
언제나 어디서나 그와 함께 달콤한 일상!

# 운명의 소용돌이 속, 얽혀가는 인연. 당신이 만나지 못한 설레는 이야기.
깊어지는 사랑과 함께 서서히 드러나는 비밀들.
초현실 세계에서 펼쳐지는 특별한 로맨스 판타지!

# 신입 프로듀서의 리얼 회사 경영기! 나만의 프로그램으로 시청률을 쟁탈하라!
드라마, 뉴스, 다큐, 예능! 세상의 모든 프로그램을 내 손으로!
회사를 성장시켜 시청자를 사로잡는 최고의 프로그램을 촬영하세요!

# 한일 양국 초호화 성우진! 귀가 녹는 보이스를 취향대로!
귓가를 간지럽히는 감미로운 속삭임. 목소리까지 잘생긴 내 남자!

[공식페이지]
- 공식 카페: http://cafe.naver.com/lovenproducer
- 공식 페이스북: https://www.facebook.com/lovenproducer.mobile/
- 공식 트위터: https://twitter.com/lovenproducer
- 브랜드 페이지: evol.papegames.kr

[접근권한 안내]
▶ 필수적 접근권한
저장공간
- 단말기내 로그인 정보 저장 및 원활한 게임 패치를 위해 필요합니다.
- '게임 내 공유하기 및 음성파일 다운로드' 기능 이용을 위한 데이터 저장, 액세스에 필요합니다.

전화
- '버그 확인을 위한 단말기 정보 수집'을 위해 필요합니다.

'오디오' 권한 추가
- 네이버카페 플러그인 기능이 오디오 녹음권한 필요합니다.

▶ 접근권한 철회방법
- 안드로이드 6.0 이상 : 단말기 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 안드로이드 6.0 미만 : 운영체제의 한계로 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
※ 안드로이드 6.0 미만의 운영체제에서는 접근권한의 개별 동의 선택을 지원하지 않기에 단말기 내 소프트웨어 업데이트 기능을 통해 6.0 이상으로 업그레이드할 수 있는지 확인하시기 바랍니다.
6.0으로 업데이트 시 기존 앱에서 동의한 접근권한이 바뀌지는 않으므로, 접근권한을 다시 설정하기 위해서는 설치한 앱을 삭제 후 재설치하여 주시기 바랍니다.

[개발사 연락처]
상호명: Nikkigames HK Limited
대표자: YAO RUNHAO
주소: Room 1907, 19/F, Lee Garden One, 33Hysan Avenue, Causeway Bay, Hongkong
Selected Note
672109

Just as I promised but I also noticed that I didn't add Shaw on my last post so I added him.[色色][哇噻][開心]
(Links are down below)

662016

( The links are down below) Kiro,Lucien and Victor can be cute sometimes[開心] but I do feel bad I couldn't add Gavin. So next time I will add Gavin[微笑].

ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.1
ทั้งหมดมี72 คนให้คะแนน,34 ข้อความ
Selected Note
672109

Just as I promised but I also noticed that I didn't add Shaw on my last post so I added him.[色色][哇噻][開心]
(Links are down below)

662016

( The links are down below) Kiro,Lucien and Victor can be cute sometimes[開心] but I do feel bad I couldn't add Gavin. So next time I will add Gavin[微笑].

เกมที่ใกล้เคียง
Hakuoki | อังกฤษ Hakuoki | อังกฤษ 4.8 WORLD END HEROES WORLD END HEROES 3.6
QRCode Love and Producer 戀與製作人 | 韓文版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Papergames
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp