หน้าแรก > คลังเกม > Lost Smile and Strange Circus | อังกฤษ
  • ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.6
รอ30คนให้คะแนน,6 ข้อความ>
เรื่องย่อ

☞ รุ่นอื่น ๆ: ญี่ปุ่น


Lost Smile and Strange Circus has been novelized and released on May 1st, and "CHERA -A Flower in the Dark-", a spin-off story of Lost Smile and Strange Circus, has also been released! Check out our official Twitter for more information!

There was a girl called "Noah". Her heart had been hurt so deeply that she lost her feelings.
One who extended a helping hand to Noah was a man who had a strange shaped head.

"Are you guys humans?"
'We're ones who missed to be a human.'

Noah met unique 'members' who were not humans at the mysterious circus.

The scar of her heart was getting healed little by little. However...

▼Official Twitter
Gorrilla tweets latest information, behind the scenes, artworks and so on.
Follow now!
https://twitter.com/Gorilla_v3v_uho

▼Notes
- Deleting the app cache or data, or uninstalling the app itself, can cause all purchased items and game progress to be lost.
- Note that we do not offer refunds for purchased items.
- If the app crashes, we recommended trying again after getting a stable network connection.
- This app makes use of advertising to enable us to develop and run the base app free of charge.

▼Terms of Service
https://se-ec.co.jp/smartphone_app/RulesOnUse.html

Troubleshooting and feedback
To report problems with the app or send us your feedback, contact us at the e-mail address below, using the app name as the e-mail subject.

*E-mail inquiries are available 24/7,
but note that replies on weekends and holidays, and after 7:00 PM, may be delayed.
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.6
ทั้งหมดมี30 คนให้คะแนน,6 ข้อความ
QRCode Lost Smile and Strange Circus 不笑少女與異形馬戲團 | 英文版 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ SEEC inc.
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp