• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
3.7
รอ19คนให้คะแนน,13 ข้อความ>
เรื่องย่อ
온 국민이 부릉부릉,
프렌즈캐릭터와 함께하는 캐주얼 레이싱의 세계로 초대합니다!

드디어 프렌즈레이싱 오픈!
*레벨 3 달성하면 NEW 프렌즈 이모티콘 100% 획득!
*이모티콘은 10월말부터 순차적으로 지급됩니다.

◎ 프렌즈레이싱은 어떤 게임인가요? ◎

▶ 쉽고 간편한 조작이 가능한 캐주얼 레이싱 게임이에요.
▶ 엎치락 뒤치락의 흥미진진한 레이싱을 경험하실 수 있어요.
▶ 3D 프렌즈캐릭터의 빅점프 액션을 기대해주세요.
▶ 다양한 개성이 넘치는 카트바디, 휠, 부스터를 장착해보세요.
▶ 최대 8인까지 가능한 실시간 레이싱으로 멋진 승부를 펼쳐보세요.

# 프렌즈레이싱 브랜드페이지 보러가기
http://friends-racing.game.kakao.com
_____________________________________________

◎ 이용상의 편의를 위해 다음 접근 권한과 정보를 요청합니다.

[선택적 접근권한]
- 게임의 설정과 캐시 저장, 1:1 문의 응대 지원을 위해 기기 사진, 미디어, 파일 사용 권한이 필요합니다.
- 각종 알림 푸시 발송을 위해 주소록 접근 권한이 필요합니다.
- 안드로이드 6.0 미만 버전의 단말장치의 경우, 권한 거부 시 게임을 이용하실 수 없습니다.

[접근권한 철회 방법]
* 안드로이드6.0 이상:
- 접근권한별 철회: 단말기 설정 > 앱 > 더보기(설정 및 제어) > 앱 설정 > 앱 권한 > 해당 접근권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
- 앱별 철회: 단말기 설정 > 앱 > 해당 앱 선택 > 권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
* 안드로이드6.0 미만:
운영체제 특성상 접근권한별 철회가 불가능하므로, 앱을 삭제하는 경우에만 철회 가능합니다. 안드로이드 버전을 6.0 이상으로 업그레이드해주시길 권장합니다.

◈ 게임 관련 문의 ◈
fr.racing-game@kakaocorp.com / 1661-0950
----
개발자 연락처 :
(13529) 경기도 성남시 분당구 판교역로 152번길, 알파돔타워 14층
+8216610950
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 3.7
ทั้งหมดมี19 คนให้คะแนน,13 ข้อความ
프렌즈레이싱 Friends Racing for kakao กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ Kakao Games Corp. ดาวน์โหลด APK
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp