• ภาพสวย
  • เพลงเพราะ
  • สนุก
  • เนื้อเรื่อง
  • น่าเปย์
4.3
รอ635คนให้คะแนน,128 ข้อความ>
เรื่องย่อ
◆ Open World Growing Tap game: Drifting Girl!
◆ A fun tap-RPG-fishing game!
◆ The adventures of a Drifting Girl in the world that has been submerged in water!
◆ Cures insomnia in the beautiful sound of the sea

Home page
https://goo.gl/wDvnvn
https://www.facebook.com/daerisoft
https://twitter.com/daerisoft

■■■■■ Game Introduction ■■■■■
The survival of a girl who drifts around in a world that was submerged in water!
A new open world game by DAERISOFT, a popular Google Play game developer!

Let’s fish and explore in the world you have never seen before!

■■■■■ Game Features ■■■■■

■ First release of a college students’ development team, Team Tapas!
Please expect more contents to be updated!

■ Communication game where we communicate with users to make a fun game together!
- It’s true! - I could not believe it at first either!

■ A new game that drifts you into tomorrow!
- It’s true! - I started playing without thinking...-

■ A healing game that heals your mind with beautiful sound effects!
- Again, true! - It cured my 30 years of insomnia.-

■ A beautiful game where you can learn about amazing fish around the world!
- True, again! - I’ve never seen fish like these before. LOL.

Fishing? RPG? A fun-filled tap-RPG-fishing game!
Infinite collection!
Heal your heart with soft colors, graphics and sounds!

Every review you leave encourages us to make a better game. Thank you!
ให้คะแนน
ภาพสวย สนุก น่าเปย์ เนื้อเรื่อง เพลงเพราะ 4.3
ทั้งหมดมี635 คนให้คะแนน,128 ข้อความ
QRCode A Girl Adrift 漂流少女 กำลังติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ DAERISOFT
กรุณาเลือกอุปกรณ์ของคุณ

หากอุปกรณ์นั้นไม่ได้รับการติดตั้งเป็นเวลานานโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการติดตั้งด้วย QooApp แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันและอนุญาตการแจ้งเตือนจาก QooApp
ติดตั้งผ่าน QooApp